Debatindlæg: Vejen til grøn omstilling i vandbranchen går via partnerskaber

Innovation sker som regel i et samspil, og hos Danske Vandværker glæder vi os over, at regeringen har nedsat et klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, der skal bidrage til at nedbringe CO2-udledningen i brancherne. Her deltager vi på vegne af den danske drikkevandsforsyning sammen med både plastindustrien, affaldsorganisationer og de store, brede erhvervsorganisationer.

Der er gode muligheder for at udvikle nye idéer, og vi glæder os til at byde ind med både kompetencer og know-how om, hvordan den danske drikkevandssektor kan bidrage til den grønne omstilling.

 

Danske Vandværker organiserer knap 2.000 især forbrugerejede vandværker samt flere hundrede leverandører af vandteknologi. Som branchefællesskab har vi rigtig gode muligheder for at bringe vandforsyninger og teknologileverandører sammen, når der skal udvikles energivenlige løsninger til den danske og den internationale vandsektor.

 

Mere skov skal sikre bedre grundvand

Danske Vandværker ser en række muligheder, hvor vandbranchen kan bidrage til den grønne omstilling. Det gælder lige fra ny teknologi til flere naturindsatser, som for eksempel skovplantning. Vi ser gerne, at der bliver plantet flere træer i sårbare indvindingsområder, som ud over at sikre mere rent drikkevand også kan bidrage til at optage CO2.

 

De seneste politiske initiativer til at få plantet mere skov er derfor kærkomne, og vi ser meget gerne, at netop flere træer får lov til at gro de steder, hvor vi henter vores drikkevand. På den måde slår vi to fluer med et smæk – rent drikkevand og lavere CO2-belastning.

 

Brug for endnu flere energivenlige vandværker

Den grønne omstilling sker også ved, at vi udvikler og etablerer flere energivenlige vandværker. Allerede i dag er der eksempler på topmoderne, energivenlige vandværker – også mindre – som ikke kun er energiforbrugende, men også har egen energiforsyning i form af for eksempel solceller.

 

Det kræver naturligvis investeringer, og det er vigtigt, at der gennem den rette regulering sikres gode rammer for, at også de mindre vandværker har incitamenter til at renovere og bygge nyt. Det skal kunne betale sig at foretage langsigtede investeringer i grøn omstilling også, hvis man er en mindre vandforsyning.

 

Vi skal vise vores løsninger

Dansk vandforsyning er unik i international sammenhæng, fordi den er så decentral i sin struktur og består af mange mindre forbrugerejede vandværker. Samtidig er det unikt, at vi henter vores drikkevand direkte fra grundvandet, hvad man i mange andre lande misunder os. Den position skal vi udnytte til ikke kun at levere rent drikkevand til danskerne, men også til at sikre adgang til rent postevand i bybilledet.

 

På den måde mindsker vi forbruget af flaskevand, der mildest talt ikke er særlig klimavenligt. Vi viser også vores turister, at det ikke er nødvendigt at købe vand på flaske, når rent og friskt vand ganske gratis kan tappes fra vandhanen eller en offentlig drikkevandspost.

 

En branche fuld af muligheder

Den store internationale vandkongres, der finder sted i København til næste år i regi af IWA -International Water Association, bliver et fantastisk udstillingsvindue til at vise, hvordan den decentrale vandforsyning ser ud i Danmark. Og hvordan vi håndterer alt fra miljøudfordringer til at reducere vandspild og udvikle energivenlige pumper og anlæg. Den danske vandbranche er fuld af muligheder, men det kræver, at vi tænker i innovative partnerskaber og har de rette rammer for innovation.

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sætter rammerne for, at vi som forsyningsbranche blandt andet kan være med til at sikre både rent vand og sanitet og samtidig bidrage til, at der etableres bæredygtige byer og lokalsamfund.

Vi skal selvfølgelig reducere energiforbruget og CO2-aftrykket i Danmark, men vi skal i lige så høj grad tænke i løsninger, der kan eksporteres internationalt og være med til at reducere energi- og klimabelastningen globalt.

 

Her kan netop de mange mindre vandforsyninger arbejde sammen med leverandører af vandteknologi om at finde nye løsninger, som kan anvendes i både Danmark og det store udland.

 

Debatindlæg af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, biver i Altinget.dk / Forsyning.

Publiceringsdato: 06/12 2019