Nyhed: Den klarer vi

Mange vandværksfolk sukker over stigende bureaukrati i hverdagen. Men i Nordjylland indgår 23 vandværker i et enestående samarbejde, som gør livet på vandværket meget lettere. De har dannet et andelsskab, som klarer alt lige fra regnskab til levering af vand i den 76 kilometer lange fællesledning.

”I vores forening klarer vi stort set alt det, som vores medlemsvandværker vil have os til”, forklarer en veloplagt Camilla Kjær Henningsen, der er sekretariatsleder i VSK – Vandforsyningen Sejlflod Kanten fra det nordjyske.

 

Andelsskabet VSK er 25 år gammelt. Selskabet blev oprettet i regi af den daværende Sejlflod Kommune for at sikre forsyningen af drikkevand. Den brændende platform var, at kommunens ledningsnet var ret dårligt, og den nordjyske kommune var derudover af den opfattelse, at når det kom til vandværksdrift, så var det nok vandværksfolk, som vidste mest om det. Kommunen havde også et ønske om, at forbrugerne selv skulle eje deres vandforsyninger og fik sat godt skub i processen.

 

I dag indgår i alt 23 vandforsyninger i selskabet, heraf pumper tre vandværker selv deres vand op, mens resten får deres vand fra VSK Vandforsyning.

 

Mange fordele ved samarbejdet

”Vi har en ringvej med 76 kilometer vandledning langs kysten”, fortæller sekretariatslederen og fortsætter:

 

”Det er det samme vand i ledningsnettet, som leveres til forbrugerne med det korrekte tryk. Det er for eksempel en stor fordel, når vi skal kontrollere vandet, for vi kan jo i princippet nøjes med at tage prøver ét sted i stedet for 20 steder. Det er både billigere og mere effektivt”.

 

Desuden er det jo kun nødvendigt at vedlige ét ledningsnet, hvilket også er med til at nedbringe omkostningerne for forbrugerne. Sidst, men ikke mindst, samler VSK også vandværkerne i forholdet til Aalborg Kommune, det er med til at strømline mange processer.

 

Nemmere at skaffe bestyrelsesmedlemmer

”Vandværkerne må som bekendt ikke tjene penge, og det må vi heller ikke, derfor er vi særdeles konkurrencedygtige, når det kommer til at lave regnskaber for vandværkerne. Vi tilpasser os det enkelte vandværk, som kan få tilrettet processen fuldstændig, som det ønsker. Indtil nu laver vi regnskab for 13 af vores medlemmer”, fortæller Camilla Kjær Henningsen og fortsætter:

 

”Man kan beskrive os som en paraply, der beskytter mod regnen og samtidig hjælper vores medlemsvandværker med alt, hvad de måtte ønske. Vi hører faktisk fra vandværkerne, at samarbejdet nogle gange kan gøre det nemmere for dem at finde nye medlemmer til deres bestyrelser. For nylig var der i al fald et vandværk, som fik besat kassererposten uden de helt store problemer, fordi de vidste, at de til enhver tid kan hente hjælp hos os”.

 

Denne artikel blev bragt i Vandposten i september 2017.

Publiceringsdato: 15/09 2017