Den reviderede bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er i høring

Vi har udvalgt nogle punkter i udkastet til den reviderede bekendtgørelse, som er relevante at tage hensyn til.

Udtræden

  • Udkastet beskriver, hvad I skal oplyse forbrugerne om inden afstemning om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering.
  • Det beskriver også, hvordan I dokumenterer kravene over for Forsyningssekretariatet.

 

Tilbagebetaling af skat

  • Der lægges op til, at reglerne ændres, så den tilbagebetalte skat ikke skal indtægtsføres efter de almindelige regler, men indberettes separat til Forsyningssekretariatet. Selskabet får derfor ikke en overdækning det år, hvor skatten tilbagebetales. I stedet for nedsættes den økonomiske ramme efterfølgende.
  • Vandværket kan vælge, om den økonomiske ramme og dermed taksterne skal nedsættes i ét år eller ligeligt fordelt over 6 år.

 

Udkast tager udgangspunkt i udkast til vandsektorlov

Den revideret bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er i høring frem til 15. oktober 2019, og den tager udgangspunkt i forslaget til lov om ændring af vandsektorloven og selskabsskatteloven, som netop har været i høring.

 

Læs vores høringssvar til forslaget til lov om ændring af vandsektorloven og selskabsskatteloven.

 

Vil du vide mere?

Kontakt økonomichef og rådgiver

 

Michael Hovmand

 

Tlf. 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 03/10 2019