Der ER ikke ulighed i den danske drikkevandsforsyning

Forsyningsselskabet EWII har sendt et nyhedsbrev på gaden, som har skabt opmærksomhed. I nyhedsbrevet stilles spørgsmålet: Hvor rent skal dit vand være? Og nyhedsbrevet fortsætter med at formidle, at vand fra de store vandværker er tip top i orden, hvilket underforstået får den kedelige klangbund, at vand fra de små vandværker ikke er rent.

I nyhedsbrevet stilles spørgsmålet: Hvor rent skal dit vand være? Og nyhedsbrevet fortsætter med at formidle, at vand fra de store vandværker er tip top i orden, hvilket underforstået får den kedelige klangbund, at vand fra de små vandværker ikke er rent.

 

Denne optagethed af størrelse, mener vi er yderst upassende. For det første fordi forurening ikke har noget med størrelse at gøre – en forurening har noget at gøre med forholdene, dér hvor vi henter vandet op.

 

Nyhedsbrevets budskab er også upassende, fordi det helt unødvendigt efterlader forbrugerne med tvivl og usikkerhed om, hvorvidt deres vand er rent.

 

Det er indlysende, at det generer vores medlemsvandværker ganske voldsomt, når de bliver en del af fortællingen om de små vandværkers inkompetence. Det generer, når de kan dokumentere fuldstændigt rene vandanalyser. Ligesom de små vandværker kan dokumentere nødforsyning til andre vandværker, hvilket betyder, at den rene vandleverance under ingen omstændigheder er kompromitteret i en forureningssituation.

 

Og hvis nogen skulle være i tvivl om kompetencerne i de mindre vandværker, så køber de sig i stor stil til specifik viden hos eksterne rådgivere. I runde træskolængder betyder det, at et lille vandværk har de samme ekspertiser som et stort.

 

I Danske Vandværker er vi kede af at læse EWII’s nyhedsbrev, fordi det har en karakter af skræmmekampagne, som kan medvirke til at underminere samarbejdet i vandrådet og mellem vandværker i det pågældende område.

 

Vi opfordrer til et godt samarbejde, fordi videndeling og samarbejde har stor betydning for det daglige arbejde på alle vandværker. Det er også den samarbejdsform vi har mellem DANVA og Danske Vandværker.

 

Den decentrale vandforsyning med mange mindre vandværker har sin berettigelse, i og med at der er en god vanddækning i alle afkroge af Danmark. Det er vigtigt, at alle har adgang til rent vand. Og det har de.

 

Derfor må vi på det kraftigste tage afstand fra budskaberne i EWII’s nyhedsbrev om, at der er tale om en ulighed i drikkevandsforsyningen i Danmark.

Publiceringsdato: 14/02 2020