Derfor er jeg frivillig i mit vandværk

8 skarpe til Susanne Lindow, formand i Asserbo By Vandværk.

1. Hvorfor er du med i bestyrelsen på vandværket?

Det er jeg af ren interesse, fordi det er spændende at være med til at sikre, at forbrugerne får den bedst mulige vand-kvalitet og forsyningssikkerhed til den bedste pris. Jeg interesserer mig især for juraen i det og for at sikre, at vandværket lever op til myndighedernes krav.

 

Jeg har siddet i grundejerforeningen og flere andre bestyrelser, og da vi for nogle år siden skulle have nye vandmålere, begyndte jeg at interessere mig for vandværket. I 2001 blev jeg opfordret til at stille op til bestyrelsesarbejdet og blev valgt ind som suppleant, og siden 2005 har jeg været formand.

 

2. Hvad er det mest tilfredsstillende ved at være med i bestyrelsen?

Det at vi kan gøre en forskel og sørge for, at tingene er bedst mulige i forhold til forbrugerne. Jeg er også glad for samarbejdet med de andre i bestyrelsen, fordi vi har et godt samarbejde og er gode til at drøfte tingene.

 

3. Hvad er det mest ud-fordrende ved at drive et vandværk?

Det er alle de krav, som myndighederne stiller. Jeg synes bestemt, at kravene er berettigede og rimelige, fordi de giver forbrugerne sikkerhed, men det kræver en stor indsats at sætte sig ind i kravene og leve op til dem. For at få løst opgaver- ne, har vi ansat en forretningsfører og får hjælp af en VVS’er.

 

4. Hvad er jeres vision for vandværket de næste 5-10 år?

Det nuværende vandværk er et ældre vandværk, og selvom vi har gjort meget for at vedligeholde det og føre det op til tidens krav, er det tid til at bygge nyt.
Bestyrelsen har derfor sammen med et rådgivende ingeniørfirma udarbejdet et forslag til at opføre et helt nyt vandværk. Vi fremlægger forslaget på generalforsamlingen i juni, og vi vil gerne opføre vandværket enten som ét samlet byggeri eller et byggeri i to etaper med få år imellem. Om vi bygger vandværket i en eller to etaper, det afhænger af diskussionen på generalforsamlingen. Vi er også ved at forny ledningsnettet ud til forbrugerne.

 

5. Hvad kendetegner en god vandværksmand eller -kvinde?

Man skal være aktiv og følge lidt med i, hvad der sker også uden for eget område. Man skal også møde velforberedt op til møder og være engageret i det.

 

6. Hvad kan holde dig vågen om natten i forhold til vandværksdrift?

Ikke så meget, fordi vi har en god bered- skabsplan og har tænkt over, hvad vi gør i forskellige situationer.

 

7. Hvad er du mest stolt af at have bidraget med i vandværksarbejdet?

Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og en god fremdrift på vandværket. Vandværket bliver vedligeholdt, og vi sørger for, at det er tidssvarende og lever op til alle nye krav. Vi lever for eksempel op til kravene i persondata- forordningen og er også kommet godt i gang med at kvalitetssikre ved hjælp af Tethys.

 

8. Hvor ser du dig selv om fem år i vandværkssammenhæng?

Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg er ikke sådan en, der klamrer mig til taburetten, så det kommer nok an på, hvad andelshaverne synes om det, vi foretager os i bestyrel- sen. Med det store arbejde vi lægger i at bygge et nyt vandværk, vil jeg gerne bli- ve i bestyrelsen, indtil det nye vandværk står færdigt. Når det er det, bliver det en ny og forhåbentlig lettere opgave for bestyrelsen at drive vandværk. Til den tid vil det være fint for mig at overlade min plads til en ny.

Publiceringsdato: 10/07 2019