Dialogmøder: Hvordan skal Danske Vandværker organiseres?

Kom og vær med, når Danske Vandværker under overskriften ”Fremtidssikring af foreningen” slår det lange lys til og diskuterer struktur og organisering.

Landet over holder vi en række dialogmøder, hvor foreningens fremtid er på dagsordenen. Vandbranchen møder stigende krav fra forbrugere, politikere og myndigheder, og som der stod i Vandposten (november 2018, side 7-9), har repræsentantskabet nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde et idekatalog, der styrker og ruster foreningen til fremtiden.

 

Det er vigtigt, at Danske Vandværker kan imødekomme medlemmernes ønsker og behov og er en attraktiv organisation for alle vandværker store som små. Alle ideer er velkomne på møderne, så mød op, der er brug for dig og dine synspunkter på foreningens organisering og struktur.

 

Møderne bliver en blanding af oplæg og gruppearbejde, og projektgruppen vil arbejde videre med de input, der forhåbentligt kommer mange af. Gruppen fremlægger senere på året et katalog med ideer og forslag til, hvordan tankerne kan omsættes til handling.

 

Mødet begynder klokken 17.30 med en let anretning efterfulgt af kaffe og slutter klokken 21.00.

 

Det er gratis at være med. Men har du meldt dig til og ikke møder op, opkræver vi et gebyr på 250 kroner.

 

Du melder dig til her – Vælg kategorien Konference

 

Publiceringsdato: 17/01 2019