Dispensationer og drikkevand

Medierne har de seneste par dage været fulde af historier om Miljøstyrelsen, som ikke har implementeret EU’s drikkevandsdirektiv godt nok i dansk lovgivning.

Det betyder, at der siden 2013 er givet forkerte dispensationer til vandværker for overskridelser af kravværdier for pesticider.

 

Du finder hele historien på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

 

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, siger i den anledning:

 

”Jeg må sige, at det ærgrer mig, at Miljøstyrelsen ikke helt har haft styr på deres sagsbehandling og det regelgrundlag, de skal arbejde efter. Det er meget beklageligt, at der er givet dispensationer på et forkert grundlag. Ifølge Miljøministeriet er hvert enkelt stof, der er givet dispensation for, blevet vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed, så der har ikke været en sundhedsmæssig risiko ved at sende vandet ud til forbrugerne. Det er så vigtigt, at danskerne trygt kan drikke deres vand fra hanen”.

 

Mulighed for dispensation begrænses i fremtiden

Hos Miljøstyrelsen siger man, at vandværkerne fremover kun kan få dispensation for bestemte stoffer, hvis man finder rester af pesticider i vandet. Tidligere har vandværkerne fået dispensation i op til tre år til at overskride kvalitetskravene, hvis overskridelserne ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne. Styrelsen har gjort kommunerne opmærksom på den nye procedure i et brev.

 

Du finder hele udmeldelsen fra styrelsen samt brevet til kommunerne her

 

Miljøminister ønsker svar og skal selv svare

Miljøminister Lea Wermelin kræver nu en redegørelse fra Miljøstyrelsen og vil bede Kammeradvokaten om at kulegrave drikkevandsområdet.

 

I den sammenhæng siger Susan Münster:

 

”Jeg er selvfølgelig meget glad for, at miljøminister Lea Wermelin har bedt om at få drikkevandsområdet set efter i sømmene. Det er så vigtigt, at vi danskere kan have tillid til vores drikkevand. Jeg synes faktisk også, det er vigtigt at få en forklaring fra Miljøstyrelsen, for vi kan ikke leve med, at der kan være fejl i lovgivning og/eller sagsbehandling”.

 

Minister i samråd

Miljøminister Lea Wermelin (S) er kaldt i samråd af Enhedslisten, som ønsker at få svar på, hvad der er gået galt, og præcis hvor fejlen ligger.

 

Du kan læse mere om det på Altinget.dk

 

Se dispensationer

Her kan du se en liste over 12 dispensationer og de stoffer, det drejer sig om.

 

 

Publiceringsdato: 06/11 2020