Drikkevand i fokus på Folkemødet

Indtrykkene fra Folkemødet på Bornholm i sidste uge er ved at bundfælde sig. Og drikkevand er en sag mange gerne vil tale om – både til debatter og ved at søge dialogen med forbipasserende på gaden i Allinge. Det kom til udtryk i to events, som trak fulde huse i det lejede debatteltet centralt placeret ved kajen i Allinge.  

Den ene event arrangerede vi sammen med DANVA og Danmarks Naturfredningsforening, og miljøminister Lea Wermelin, stillede op sammen med folketingspolitikere fra partier fra både blå og rød side og Landbrug & Fødevarer. Når vi taler om grundvandsbeskyttelse kan man for tiden ikke komme uden om frivillige BNBO-aftaler, og her var ministeren meget klar i mælet. Hun mener, at det går for langsomt med de frivillige BNBO-aftaler, og hun opfordrede kraftigt kommunerne til at tage påbud op af værktøjskassen – og bruge værktøjet til at få sat skub i arbejdet.

 

’Kampen om arealerne’ var den anden event, som vi arrangerede sammen med Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning. Hele 12 forskellige repræsentanter fra folketing, regioner, kommuner, forskningsverdenen og organisationer debatterede muligheder og begrænsninger for at få plads til det hele, når vi have plads til at bygge byer, boliger, veje, jernbaner, og der samtidig skal være plads til fødevareproduktion, råstofudvinding og drikkevandsindvinding?

 

Essensen var at vi ikke skal bekæmpe hinanden, men derimod samarbejde, når vi skal lægge det komplicerede puslespil med alle interesser involveret. Og vi skal turde have visionen om at om 200 år er vores grundvand uden miljøfremmede stoffer. Det vil koste penge og vilje til at finde nye og bæredygtige løsninger – men det nytter ikke at fortsætte som nu for ellers ender det bare med at vi står her igen om 200 år og har den samme dagsorden til debat. Og dermed er frøet lagt til at samle alle de gode kræfter til forpligtende samarbejder – et ædelt ærinde, som Danske Vandværker vi vil understøtte i projektet Partnerskab om Bæredygtig Vandforsyning.  

 

Der blev også tid til et lokalt arrangement sammen med de bornholmske vandværksmænd og -kvinder. Klemensker Vandværk lagde hus til og havde brygget morgenkaffen og købt rundstykker. Både Jens Ejner Kristensen, nyslået formand i Region Øst og næstformand i foreningens landsbestyrelse, og direktør Susan Münster, gav et indblik i de udfordringer og muligheder foreningen står med – både fagligt og politiske, ligesom der blev tid til en lille øvelse med fokus på hvordan man kan rekruttere nye medlemmer til vandværkernes bestyrelser.

 

Endelig havde vi arrangeret to såkaldte pop up, hvor vi på hovedgaden i Allinge søgte dialog med de forbipasserende. Den ene gang var fokus på forbrugereje og demokratisk indflydelse i de lokale vandværker, og den anden blev der skal fokus på at vilde naturområder kan styrke både biodiversiteten og skåne grundvandet – denne pop up fandt sted sammen med Dansk Planteværn.

 

Debatten: Hvordan passer vi på grundvandet til fremtiden?
Debatten: Kampen om arealerne
Morgenkaffe og vandværkspolitik på Klemensker Vandværk
Publiceringsdato: 24/06 2022