Pressemeddelelse: Dyrk grundvand, dyrk jord, dyrk natur

Mange danske vandværker er udfordrede af pesticidforurening. 23 % af alle drikkevandsboringer i Region Sjælland er i dag berørt af pesticider, og 5 % af boringerne har pesticider over grænseværdien. Nyt samarbejde vil finde løsninger på problematikken.

Hvordan sikrer vi, at der også er godt drikkevand i hanen om 100 år til borgerne i Region Sjælland? Det spørgsmål vil en række specialister og fagfolk prøve at finde løsninger på forurening med pesticider ved GrundvandsCamp den 17. maj på Comwell i Køge.

 

– Vi bliver nødt til at finde nye løsninger, som sikrer godt vand til borgerne, ikke bare nu men i mange år fremover. Derfor har vi sammen med Danske Vandværker sat os for at samle alle tænkelige parter på området for at komme med ideer og muligheder. Vi har en fælles udfordring, og sammen skal vi finde løsningerne. Ellers ender rent drikkevand med at være noget, man havde i gamle dage, siger Peter Jacobsen, udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Sjælland.

 

På GrundvandsCampen deltager en lang række aktører med hver sin indgangsvinkel til problemstillingen, og ambitionen er, at det skal føre til fælles løsninger, der tager højde for både teknik, politik og økonomi. Blandt deltagerne er blandt andet vandforsyninger, kommuner, Landboforeninger/SEGES, Miljøstyrelsen, DTU, Økologisk Landsforening og mange andre.

 

– Det haster. Det bliver stadig sværere for vandværkerne at finde godt vand til forbrugerne. Ganske kort handler det om, at det er nu, vi skal gøre noget for at passe på grundvandet. Vi kender problemerne, som bliver bakket op af en lang række analyser. Nu skal vi træffe de nødvendige beslutninger og bruge de løsninger, der vil beskytte grundvandet bedre, siger Morten Aagreen, bestyrelsesmedlem på Jyllinge Vandværk.

 

Rent vand om 100 år?

Campen er en del af et nyt projekt, partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning. Formålet med projektet er at finde nye veje til metoder og koncepter, som kan sikre, at danskerne får mest mulig grundvandsbeskyttelse for pengene. Parterne bag projektet er Region Sjælland og brancheforeningen for landets forbrugerejede vandværker, Danske Vandværker.

 

– Mange vandværker er enormt udfordrede af pesticider. Og i Danske Vandværker mener vi, at vi i høj grad bør beskytte de områder, hvor grundvandet dannes. Vi har allerede fået en politisk beslutning om, at de boringsnære områder, BNBO’erne, skal beskyttes, men disse områder dækker under én procent af Danmarks areal. Hvis vi for alvor ønsker en fuld beskyttelse af de grundvandsdannende oplande, er der brug for restriktioner på et sted mellem 10 og 20 procent af hele Danmarks areal[1], siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, og fortsætter:

 

– I Region Sjælland betyder det, at vi blandt andet skal have beskyttet et sted mellem fem til ti procent af den nuværende landbrugsjord og undersøge omkring 1400 potentielle pesticidpunktkilder, hvis vi vil være sikre på, at der er godt vand i hanen til alle – også om 100 år. Det er så inspirerende, at 35 specialister, politikere og fagfolk nu sætter sig sammen for at diskutere løsninger på kryds og tværs af de individuelle interesser, siger Susan Münster.

 

[1] GEUS’s vurdering af BNBO-beregningskoncept, 2019 – GEUS-Notat nr. 06-VA-19-01

 

Fakta om projekt Bæredygtig Vandforsyning

Bag partnerskabet for Bæredygtig Vandforsyning står Region Sjælland og Danske Vandværker. Midlerne kommer fra Region Sjællands udviklingsstrategi 2020 – 2024.

 

Partnerskabet vil samle myndigheder, centrale aktører og leverandører om demonstrationsprojekter som fremmer godt grundvand og drikkevand.

 

Partnerskab for bæredygtig vandforsyning skal være med til at fremtidssikre vores drikkevand og har fokus på de vandindvindingsområder, der er særligt truet af pesticidforurening. Projektet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger, som samles i et idekatalog, der kan bruges bredt i hele Region Sjælland. Konkret tænkes på mere urørt natur, områder med færre pesticider og grundvand helt uden pesticider. Partnerskabet vil også sikre, at vores vand er godt, lokalt og i balance.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt

 

Pressemedarbejder Dorthe G. Rasmussen,

 

Tlf. 26 70 71 06

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 19/05 2021