Et samarbejde med ambitioner om et danmarksmesterskab

Seks vandværker i Roskilde Nord er gået sammen om at få grundvandsbeskyttelsen på dagsordenen under overskriften ”Roskilde Kommune skal være danmarksmester i rent grundvand i 2025”.

Kastaniehøj, Gundsømagle, Jyllingehøj, Nordmarken, Værebro og Jyllinge vandværker har sammen med Roskilde Vandråd et stort ønske om at sikre både nuværende og fremtidige borgere rent og naturligt vand i hanen. Vandværkerne er især bekymrede, fordi de står med en særlig udfordring med meget tynde grundvandsbeskyttende lerlag i den nordlige del af kommunen. Det gør området til et særligt sårbart område for nedtrængning af forurenende stoffer til grundvandet, for eksempel pesticider, og derfor ønsker vandværkerne et forbud mod at bruge nogen form for kemi tæt på deres vandboringer, og i de områder, hvor grundvandet dannes. Desuden øger lodrette jordvarmeboringer, der går fra jordoverfladen og ned gennem grundvandsmagasinerne, risikoen for forurening. På nuværende tidspunkt har kommunen givet 18 tilladelser, og vandværkerne ønsker, at det skal være slut med at give flere tilladelser. Bekymringerne gør, at bestyrelserne på vandværkerne for alvor har smøget ærmerne op for at få grundvandsbeskyttelsen meget længere frem på den lokale dagsorden.

 

Morten Aagreen, som er bestyrelsesmedlem på Jyllinge Vandværk, fortæller:

 

”Hvis vi skal være sikre på, at også kommende generationer i Roskilde kan skænke sig et glas rent vand fra hanen, er vi nødt til at skride til handling nu. Meget kort sagt har vi ikke brug for flere analyser og rapporter, vi har derimod brug for handling. Kommunen er ved at opdatere sin indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen, men den er slet ikke ambitiøs eller restriktiv nok. Og så tager den ikke højde for vores lokale forhold. Vi arbejder benhårdt for, at politikerne får øje på udfordringerne, så de vil advokere for en meget bedre beskyttelse af vores grundvand. Det kræver jo politisk opbakning, hvis embedsværket skal kunne gå til stålet i deres arbejde”, påpeger Morten Aagreen.

 

Ifølge bestyrelsesmedlemmet oplever vandværkerne allerede i dag, at enkelte boringer er blevet forurenet på grund af tidligere tiders uvidenhed, så de skal lave erstatningsboringer eller blande sig ud af problemet med overskredne grænseværdier.

 

Stort arbejde forude

Vandværkerne i Roskilde Nord og Roskilde Vandråd har haft en tæt dialog og samarbejde igennem hele 2020. Det har resulteret i et partsindlæg, hvor der stilles helt konkrete forslag til hvilke tiltag, vandværkerne gerne ser, at kommunen arbejder med.

 

Partsindlægget har overskriften ”Roskilde Kommune skal være danmarksmester i rent grundvand i 2025”.

 

Og formanden for Roskilde Vandråd er glad for det samarbejde, der er indgået:

 

”Jeg er rigtig godt tilfreds med den gode dialog og det tætte samarbejde, som vandværkerne i Roskilde Nord og Roskilde Vandråd har. Jeg synes, det er nogle meget konkrete forslag, vi er kommet frem til sammen, og som vi har kunnet præsentere for kommunen i vores partsindlæg”, fastslår formanden for Roskilde Vandråd, Henrik B. Pedersen.

 

Kort før jul mødtes vandværkerne med en række medlemmer af byrådet, der så absolut tog vandværkernes bekymringer alvorligt. Og vandværkerne har også holdt møde med kommunens Klima- og Miljøudvalg samt en række politiske partier. Ifølge vandværkerne møder de stor forståelse og imødekommenhed for deres synspunkter, men de er opmærksomme på, at der ligger et lige så stort stykke arbejde foran dem. Planen er nu at få stablet et borgermøde på benene i samarbejde med kommunen, og der er ambitionen at gøre ”Rent og naturligt grundvand. Ja tak” til et tema i forbindelse med kommunevalget i efteråret.

 

”Siden 2001 har vi oplevet, hvordan man i højere og højere grad er gået væk fra forsigtighedsprincippet i den danske miljøpolitik. Det betyder desværre, at vi i dag oplevere større udfordringer med, at vores vandværker kan levere rent drikkevand til borgerne. Her i Roskilde har vi de sidste par år arbejdet tættere og tættere sammen med vores lokale vandværker for at sikre rent drikkevand. Jeg er derfor utrolig glad for de konkrete forslag, som vi har modtaget fra vandværkerne. Nu er det så op til os politikere at bygge bro mellem de forskellige interessenter på området, så vi får en langt bedre beskyttelse af vores grundvand”, udtaler Karim Friis Arfaoui, formand Teknik og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.

 

Danske Vandværker bakker op

I Danske Vandværkers sekretariat er direktør Susan Münster både glad og imponeret over samarbejdet mellem vandværker og vandråd.

 

”Jeg synes, det er et helt igennem godt stykke arbejde, som foregår i Roskilde. Og jeg håber, at mange vandværker landet over vil lade sig inspirere og indgå i samarbejder for at få beskyttelsen af vores grundvand frem på den lokale dagsorden. Vi må gøre os klart, at der skal en hel del knofedt til for at skabe opmærksomhed om vores drikkevand, men vi går jo mod et kommunalvalg i år, og det er en rigtig god anledning for vandværkerne til at sætte gang i diskussionen om beskyttelsen af det lokale drikkevand. Desuden tror jeg, at vi har en stor mulighed nu, hvor den grønne omstilling og bæredygtighed er noget, mange taler om. Vand fra hanen er jo både grønt og bæredygtigt i sig selv”, fastslår Susan Münster. 

 

 

Et samarbejde med mange elementer og aktiviteter

Vandværkerne har udarbejdet et fælles partsindlæg til politikere og kommunens embedsmænd. Indlægget indeholder helt konkrete forslag til bedre beskyttelse af det lokale grundvand.

 

Vandværkerne kontakter lokalpressen for at komme i medierne med deres synspunkter. Det er i skrivende stund blevet til tre sider i Dagbladet, Sjællandske Medier.

 

Der udarbejdes debatindlæg til lokalpressen, som også kan bruges på sociale medier i lokale grupper.

Bagsiden på indkaldelse til generalforsamling bruges til at sprede budskabet, så vandværkets forbrugere kan indgå i debatten.

 

Desuden opfordres forbrugerne til at undlade brug af ukrudtsmidler i deres haver.
Vandværkerne planlægger at udlevere flyeres til borgerne om problematikkerne.

Publiceringsdato: 13/04 2021