Få rådgivning, hvis I finder pesticider

Vandbranchen er i fuld gang med at teste vandet for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA), der er under mistanke for at være sundhedsskadelig. Og resultaterne begynder nu at tikke ind hos vandværkerne. Ring og få rådgivning - vi er her hele sommeren.

Hvis I finder denne pesticidrest eller andre forureninger i drikkevandet, så er vi klar til at hjælpe jer med at løse udfordringen. Så tøv ikke med at ringe til os for at få rådgivning – vi er her hele sommeren.

 

I denne uge har vi for eksempel talt med to vandværker på Fyn:

 

Hos Fangel Vandværk er der fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) over grænseværdien ved afgang vandværk. Vandanalyserne er ved at blive verificeret, og vandværk og kommune er i dialog om håndteringen af situationen. Forbrugerne er informeret via vandværkets hjemmeside.

 

På Nordfyns Vandværk er to ud af fire boringer lukket, da der er fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) over grænseværdien. De to boringer kan dække forsyningssikkerheden på kort sigt. Vandværket taler med nabovandværket om at etablere en forbindelse til forsyningssikkerhed, ligesom der prøvebores i et nyt kildefelt, hvor de mener, at der kan findes rent vand. Vandværket har søgt kommunen om tilladelse til at bruge aktiv kulfilter og UV-belysning, da der også er fundet desphenyl-chloridazon. Vandværket er i dialog med kommunen og i gang med at håndtere situationen.

 

I sidste uge var vi i kontakt med Nordsamsø Vandværk, som har fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) i drikkevandet over grænseværdien. På Samsø er de allerede i gang med at håndtere situationen i samarbejde med myndighederne og havde ikke umiddelbart brug for rådgivning.

 

Kontakt os, hvis I har brug for rådgivning

I rådgivningen i Danske Vandværker hører vi ikke om alle fund af pesticider og andre forureninger, og når vi ikke hører om det, har vi desværre ikke mulighed for at kontakte jer. Derfor opfordrer vi jer til at kontakte rådgiverne og fortælle om fundet af pesticider, hvis I har brug for rådgivning.

 

Vi kan kontaktes på 56 14 42 42 eller raad@danskevv.dk

 

Yderligere hjælp

I kan også med fordel bruge Fund af pesticider i vand fra almene vandværker – Idékatalog til vandværker og myndigheder, som Region Syddanmark har udgivet.

Publiceringsdato: 05/07 2019