Fem gode råd: Få mere ud af arbejdet i bestyrelsen

God struktur og planlægning er afgørende, hvis bestyrelsen vil skabe værdi for vandværkets forbrugere. Men det sociale må ikke undervurderes, mener Ulrikka Brændgaard, der underviser på Danske Vandværkers bestyrelseskurser.

Ulrikka Brændgaard Nissen har mange års erfaring med forenings- og bestyrelsesudvikling. Også indenfor vandbranchen, hvor hun aktuelt underviser i det gode bestyrelsesarbejde og hjælper vandværker med at forløse bestyrelsens udviklingspotentiale. 

 

I denne artikel giver hun fem gode råd til, hvordan I kan få et godt og effektivt bestyrelsesarbejde.  

 

 

#1: Styr på formalia 

”Man skal først og fremmest have styr på rammen for sin bestyrelse, dvs. vedtægter og den lovgivning, der regulerer vandværkernes drift. De skal ikke nødvendigvis kende lovgivningen i detaljer, men de skal vide, hvilken ramme, den skaber, og hvor de eventuelt har brug for ekstern bistand”. 

 

”Formalia handler også om at have styr på det mere lavpraktiske, som for eksempel en god mødedagsorden, der giver en klar angivelse af, hvad der er til beslutning, og hvad der er til orientering. Og på den baggrund kan man lave et godt referat med tydelig angivelse af beslutninger”. 

 

En struktur, der sikrer, at man er i stand til at træffe beslutninger på mødet og uddelegere opgaver til bestyrelsesmedlemmer eventuelt i udvalg eller arbejdsgrupper, så man ikke sidder og sagsbehandler til alle bestyrelsesmøder.  

 

 

#2: Planlæg årets gang 

Ulrikka Brændgaard kalder årshjulet for ét af de vigtigste værktøjer i bestyrelsesarbejdet.  

 

Årshjulet skaber et bedre overblik og fungerer som en slags arbejdsliste for bestyrelsen. Man ved, at der er nogle ting, som man skal gøre hvert år. Gentagende begivenheder som generalforsamlinger, vigtige datoer i forhold til regnskaber og aflæsning af vandmålere kan med fordel skrives ind i årshjulet for at planlægge året bedst muligt”. 

 

”Det handler om, at bestyrelsen skal undgå kun at have fokus på at drifte. Ved at have styr på formalia, frigiver man også noget værdifuldt tid til udvikling og mere langsigtede indsatser. Det betyder, at man også i årshjulet forholder sig til, hvornår man arbejder med f.eks. investeringsplan, budget, strategi og evaluering”. 

 

 

3: Sikker drift kræver forberedelse 

Beredskabsplaner er også en vigtig del af en sikker drift og høj forsyningssikkerhed. Det kræver et grundigt forarbejde fra bestyrelsens side for at sikre en sikker drift, som forbrugerne har tillid til.  

 

”Som bestyrelse skal man være bevidst om sit ansvar. Man skal have en plan for, hvordan man vil gribe tingene an, hvis der opstår en krisesituation. Derfor har den gode bestyrelse en plan for, hvad man gør, hvis der for eksempel kommer en forurening, et brud på ledningsnettet, eller hvis man udsættes for et hackerangreb”. 

 

 

4: Vær leder på den lange bane 

Med formalia, årshjulet og diverse beredskabsplaner på plads, kan bestyrelsen nu begynde at tænke mere langsigtet og arbejde med deres rolle som bestyrelse. Det gælder både deres rolle som leder af vandværket, men også de forskellige roller, der er i bestyrelsen, hvor formandsrolle selvfølgelig er helt afgørende 

 
”Det gode bestyrelsesarbejde handler om at skabe værdi for vandværkets forbrugere og påtage sig lederskabet. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen har fingeren på pulsen i forhold til de dagsordner, der er oppe i samfundet og blandt forbrugerne. Lige nu er der mange dagsordener i spil, der kræver, at man tænker langsigtet og strategisk i vandværkets bestyrelse. F.eks. i forbrugernes forventninger til blødgøring, men også obligatoriske krav fra lovgivning om BNBO og digitalisering af ledningsnettet”. 

 

 

 

5: Dyrk fællesskabet 

Det sociale betyder meget i alle former for samarbejde. Ikke mindst i et kollektivt ledelsesorgan, som en bestyrelse, og vi skal derfor huske at dyrke fællesskabet, lyder det femte og sidste råd fra Ulrikka Brændgaard.  

 

”Man skal selvfølgelig afholde bestyrelsesmøderne professionelt, men det er også vigtigt at give sig tid til at drikke en kop kaffe sammen eller lignende. Det giver et bedre samarbejde, hvis man har det godt med hinanden på et mere personligt plan”.  

 

”Gennem det sociale vil man formentlig også få et bedre blik for hinandens styrker og svagheder. Det er vigtigt i forhold til at få det meste ud af bestyrelsens nuværende kompetencer, men det giver også en fordel, når man skal rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, fordi man kan se, hvilke kompetencer, der kan supplere i bestyrelsen”. 

 

Publiceringsdato: 26/08 2022