Forsyningsbranchen vil skabe synergi mellem vand og varme

Hvordan kan forsyningssektoren samarbejde om at løse udfordringerne med grundvandet og samtidig udnytte grundvand til energiformål?

Det ønsker vi at se nærmere på, og derfor har vi i samarbejde med bl.a. DANVA og Dansk Fjernvarme, søgt om tilskud til projektet SYNERGIER hos Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

 

Projektgruppen vil udarbejde en drejebog med et fælles idekatalog, som kan bruges af vandværker og fjernvarmeværker, og hvor der er fokus på, hvordan man kan:

 

  • udnytte forurenede drikkevandsboringer til energiformål frem for at sløjfe dem.
  • etablere lokale, permanente grundvandssænkninger for at håndtere stigende grundvand til fordel for lokale beboere. Det oppumpede grundvand kan udnyttes til energiformål.
  • bruge ressourcen to gange, f.eks. ved at etablere anlæg, der kan trække varme ud af færdigbehandlet vand, inden det pumpes ud til forbrugerne.

 

Hvis MUDP vælger at give midler til projektet, forventer vi, at projektet går i gang 1. oktober 2019.

 

Publiceringsdato: 10/05 2019