Forsyningsstrategi: Danske Vandværker til foretræde for Energi,- Forsynings- og Klimaudvalget

Ved et foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fik Danske Vandværker mulighed for at præsentere foreningens synspunkter om den nye forsyningsstrategi, der er et af elementerne i regeringes 2025-plan. Her kan du læse Ole Wiils oplæg til politikerne samt tre forslag til, hvordan vandsektoren fortsat kan præstere effektivt og udviklingsorienteret.

Udvalget holdt møde den 27. september som optakt til et åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om effektiviseringspotentialet i forsyningssektorens forsyningsstrategien, som fandt sted den 29. september.

 

Kære Udvalg

Tak fordi vi har fået muligheden for at fremføre Danske Vandværkers synspunkter i forbindelse med den nye forsyningsstrategi, der som bekendt er et af elementerne i regeringens 2025 plan.

 

Indledningsvis et par få ord om Danske Vandværker. Vi er brancheforening for landets vandværker, og vores medlemsskare tæller også branchens industri og leverandører. Vi er den eneste brancheforening, som alene koncentrerer os om at forsyne danskerne med drikkevand.

Forbillede for verden
Dansk vandforsyning er forbillede for resten af verden og grundlag for et stort eksporteventyr. I foråret var vi i USA og demonstrere dansk vandteknologi, og i sidste uge havde vi besøg af en kinesisk delegation. Vi er effektive. Produktivitetsudviklingen er højere end i industrien generelt jf. DAMVAD-rapporten, og forbrugerne betaler mindre for vand end i vore nabolande.

 

Ikke dyr og ineffektiv

Når ministeren i disse måneder tegner et falsk billede af sektoren som dyr og ineffektiv, virker det ikke blot demotiverende for de mange dedikerede folk i branchen, men risikerer at spænde ben for udviklingen af et fortsat stort eksporteventyr.

 

Der er brug for, at vi i drøftelserne om udviklingen af forsyningssektoren holder os til det faktum, at vi har en effektiv og billig sektor til gavn for forbrugerne, og sammen forholder os til, hvordan denne udvikling kan fortsætte.

 

Som udgangspunkt hilser vi ideen om en samlet strategi for især vand og varme velkommen. De to forsyningsområder er beslægtede, og vi ser allerede, at der opstår nyttige og effektfulde samarbejder ude omkring i landet.

 

Men strategien, som jo især bygger på anbefalinger fra McKinsey og lover forbrugerne store besparelser, vækker stor bekymring ude på landets vandværker og i vandbranchen generelt.

 

Som landsformand for Danske Vandværker kan jeg kun understrege, at drikkevandsområdet her i landet allerede drives effektivt og professionelt. Vi er jo endda så godt kørende, at udlandet henter inspiration hos os.

 

Men selvfølgelig kan vi effektivisere, for man kan jo altid gøre tingene bedre, så langt er vi enige med ministeren. Omvendt er vi også helt enig med de mange eksperter, der alle advarer imod at åbne op for, at forsyningsområdet kan blive privatiseret. Vi er også på samme side, når talen falder på de besparelser, som regeringen lover forbrugerne. Vi stoler ganske enkelt ikke på, at potentialet er så stort.

 

Spekulationsobjekter

Får regeringen magt, som den har agt i den her sag, bliver vandværkerne gjort til rene spekulationsobjekter. Skal der tjenes penge på vores fælles drikkevand, kan det i den sidste ende blive meget dyrt for forbrugerne, for hvem skal ellers betale regningen, når drikkevandet først er blevet gjort kommercielt?

Danske vandværkers bud på fremtiden

Selvfølgelig skal vi blive ved at udvikle vandforsyningen. Og vi har faktisk nogle rigtig gode bud på, hvordan vi fortsat sikrer en effektiv sektor. Her kommer bare tre af dem:

 

1. Skab øget gennemsigtighed

Vand er et naturligt monopol og er i praksis umuligt at udsætte for konkurrence. Man kan jo ikke selv vælge sin leverandør, og derfor giver det ingen mening at sammenligne vand med andre produkter, vi bruger i vores husholdning. Men i stedet kan man øge gennemsigtigheden, så forbrugerne kan se, om deres vandværk drives effektivt og har rimelige priser, når de sammenligner med andre vandværker. På den måde kan man lokalt holde øje med sit vandværks effektivitet og gribe ind, hvis ikke det klarer sig lige så godt som nabovandværket. Netop den decentrale vandforsyning er så vigtig, for den sikrer forbrugerindflydelsen, som så igen ansporer til øget effektivitet og lavere priser til glæde for forbrugerne.

 

2. Undgå centralistisk detailstyring

Rundt omkring på landets vandværker er forholdene meget forskellige. Og det kræver stor indsigt i de lokale forhold at træffe de rigtige beslutninger. Og det kan man altså ikke gøre fra et kontor i København. Så det er vigtigt, at lovgiverne ikke begynder at detailstyre, men nøjes med at opstille overordnende mål – og så lade de lokale fagfolk holde styr på detaljerne.

 

3. Man skal gå målrettet efter gevinsterne

Der skal stilles de største krav til de mindst effektive vandværker. Det virker jo ikke særlig smart at bruge mange kræfter på dem, som allerede er super effektive. I dag mødes alle nemlig med det samme effektiviseringskrav, og eftersom Forsyningssekretariatet allerede har et overblik over situationen på vandværkerne, virker det meget usmart, at alle møder det samme krav. Lad os dog sætte ind der, hvor det batter.

 

Bevar hvile i sig selv-prinicppet

Fra Danske Vandværker kan der kun lyde en indtrængende anmodning til jer politikere om at bevare hvile i sig selv-princippet og den decentrale vandforsyning. Samfundet skal selv have kontrol over vandforsyningen, så vi sikrer høj forsyningssikkerhed, gode miljøstandarder og lave priser.

 

Uden at overdrive kan jeg med sikkerhed sige, at ophæves hvile i sig selv-princippet vil vores decentrale vandforsyning dø. Og det vil føre til en privatisering og kommercialisering af vores drikkevand, hvilket så absolut ikke vil være til glæde for forbrugerne.

 

Tak for ordet – og skulle udvalget ønske sig yderligere oplysninger i sagen, står vi selvfølgelig til rådighed.

Publiceringsdato: 29/09 2016