Fremtidens digitale, energi- og klimavenlige vandforsyning

Danske Vandværker har sammen med Krüger og Borup Vandværk fået tilskud til et forprojekt. Projektet fokuserer på om mindre forbrugerejede vandværker med udgangspunkt i udstrakt brug af digitalisering kan levere rent drikkevand med fokus på energi- og omkostningseffektivitet samt mulighed for videregående vandbehandling. Der er tale om et forprojekt, der skal give grundlag for beslutning.

En del mindre forbrugerejede vandværker i Danmark er renoveringsmodne. De har bl.a. behov for renovering af indvindingsboringer eller metoder til videregående vandbehandling indenfor blødgøring eller til at fjerne forurening. Det er store beslutninger, som både kræver teknisk indsigt og penge.

 

”Vi ved, at der kommer flere krav til fremtidens vandforsyning. Det kan for eksempel være i forhold til at sikre rent drikkevand til forbrugerne eller at leve op til energi- og klimakrav. Samtidig ved vi, at en del forbrugerejede vandværker har behov for at blive renoveret og gerne vil etablere nye moderne vandværker, som kan bevares på forbrugernes hænder. Det er et rigtig godt projekt, som kan være med til at vise vejen til, hvordan fremtidens digitale, energi- og klimavenlige vandværk kan indrettes”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

 

Hun understreger, at fremtidens drikkevandsforsyning kræver viden om den nyeste teknologi og en stærk bestyrelse, ledelse og medarbejdere med den nyeste faglige viden.

 

”Samarbejde mellem mindre forbrugerejede vandværker – eller sammenlægning af dem – kan være med til at puste nyt liv, der hvor det er nødvendigt, så de mindre vandværker styrkes til at håndtere udfordringerne, som den fremtidige vandforsyning med lokal forankring, byder på. Derfor håber jeg, at projektet kan give gode bud på, hvordan nye teknologiske løsninger og den rigtige organisering kan fremtidssikre de forbrugerejede vandværker”, siger Susan Münster.

 

Projektets nye ”model-vandværk” bliver udstyret med ny teknologi så som eget grønt energianlæg, blødgøringsteknologi med lavt miljøaftryk, høj grad af digitalisering samt udstyr til at øge genbrug af vand i de interne processer.

 

Publiceringsdato: 03/01 2020