Fynsk blæksprutte med styr på tallene og driften

Thaya Sinnathurai holder styr på pengesagerne i det fynske Morud Vandværk. Først som ansat bogholder og siden som kasserer i vandværkets bestyrelse. Og så er han også aktiv i regionsbestyrelsen på Fyn.

”Jeg kom med i vandværket, fordi vores formand havde hørt om mig, og de kompetencer jeg har som uddannet bogholder. Og det er jeg glad for”, siger Thaya Sinnathurai.

 

Thaya Sinnathurai arbejdede som bogholder i det srilankanske boligministerium, indtil han kom her til landet for mere end 30 år siden. Da han kom til Danmark, udbyggede han bogholderuddannelsen med en HA (Almen Erhvervsøkonomi), og i 2004 blev han ansat på Morud Vandværk.

 

”Dengang kunne man ifølge vandværkets vedtægter ikke sidde i bestyrelsen og samtidig stå for regnskaberne – men den konstruktion er ændret, og for fem år siden blev jeg valgt ind i bestyrelsen som kasserer”, siger Thaya Sinnathurai.

 

Flere roller på vandværket

Men Thaya Sinnathurai stopper ikke med regnskaberne, han er også vandværkets driftsansvarlige og har dermed taget de obligatoriske drifts- og hygiejnekurser.

 

”Det er nu mest fordi, der ikke var andre, der ville tage den tjans”, siger Thaya Sinnathurai, som er en flittig gæst på Danske Vandværkers kurser og messer.

 

”Hver morgen tjekker jeg vandværkets overvågningsanlæg for at se, om der er sket noget usædvanligt. Det tager to minutter. Heldigvis bor og arbejder jeg få kilometer fra vandværket, så jeg kan hurtigt komme derhen, hvis der er problemer. Jeg vil tro, at jeg i gennemsnit bruger 10 timer på vandværks relaterede opgaver, når vi har normal drift”, siger Thaya Sinnathurai.

 

Fremtid til gavn for forbrugerne

Thaya Sinnathurai er 58 år og slet ikke færdig med at udleve visionen for vandværket i den lille landsby tæt på Odense.

 

”Til næste generalforsamling skal vi tale om at modernisere vandværket. Inden for de næste 5-10 år trænger el-tavler, styring og overvågning til en fornyelse. Muligvis bygger vi et helt nyt vandværk, fordi vi har brug for et kontor, så vi kan opbevare vores arkiver og materialer ét sted”, siger Thaya Sinnathurai, som ser frem til at være med til at løse disse opgaver til gavn for forbrugerne.

 

”Vi er jo et lille vandværk, men mener helt bestemt, at vi har en berettigelse. Vores vand koster det halve af, hvad vandet koster hos nabovandværket, som gerne vil overtage os. Så vi ser ikke nogen fordel i at lægge os sammen med dem. Og hvad der er meget vigtigt, så har vi heller ikke nogen udfordringer med forurening af vores vand”, siger Thaya Sinnathurai og fortsætter:

 

”I øvrigt synes jeg, at vi er godt klædt på til fremtiden. Ved sidste generalforsamling kunne vi uden problemer skaffe to nye bestyrelsesmedlemmer og en valgt revisor”.

 

Regionen får også glæde af Thaya

Thaya Sinnathurai er også aktiv i bestyrelsesarbejdet i Danske Vandværkers Region Fyn, hvor han for nylig er trådt ind som bestyrelsesmedlem.

 

Publiceringsdato: 15/08 2019