Gode råd før I beslutter jer for blødgøring

Blødgøring af drikkevandet sker ofte på opfordring fra vandværkets forbrugere. Og de er også villige til at betale ekstra for at få blødere vand. At skaffe blødere vand er en kompleks proces, der kræver svar på mange spørgsmål, inden man kan træffe den endelige beslutning.

Start altid med at undersøge om kommunen er indstillet på at give tilladelse til et blødgøringsanlæg. Hvis kommunen er imod, er der jo ikke mere at gøre. Men er kommune omvendt positivt indstillet over for blødgøring, er det en god ide, at udarbejde et oplæg, der beskriver fordele og ulemper i forbindelse med central blødgøring.

 

Oplægges skal præsenteres på generalforsamlingen, hvor temaet er til debat. Undersøg også hvordan kommunen forholder sig blødgøring, og hvilke krav der er til en ansøgning herom.

 

Giver generalforsamlingen sit ja til at bestyrelsen skal gå videre med forundersøgelser til et blødgøringsprojekt, er det også en god ide, at der er afsat penge til forundersøgelser.

 

 

Hvad skal en forundersøgelse give svar på?
 • Hvordan er vandkemien i jeres vand?
 • Hvor hårdt er jeres vand nu og hvor meget forventer I at det kan blødgøres?
 • Hvordan ser kalkfældningspotentiale ud?
 • Hvor højt er saltindholdet?
 • Vil korrosionsforholdene ændre sig?
 • Hvor meget vand leverer jeres vandværk årligt?
 • Er der plads til et blødgøringsanlæg i jeres eksisterende bygninger?
 • Hvad vil det koste forbrugerne at få blødere vand?
 • Hvilke sundhedsmæssige aspekter er der?
 • Er der miljømæssige ulemper eller gevinster?
 • Hvor meget ekstra energi vil det kræve at drive blødgøringsanlægget?
 • Hvor meget ekstra arbejde kræver det at drive blødgøringsanlægget?
 • Efteruddannelse eller oplæring?
 • Hvad med mere spildevandsproduktion?

*Listen er ikke udtømmende

 

 

Forundersøgelsens resultatet præsenteres på næste generalforsamling – eventuelt en ekstraordinær. Og bestyrelsen bør mindst have undersøgt to forskellige scenarier for blødgøring, som forbrugerne kan tage stilling til. Det er samtidig en god idé at se på vandværkets fremtid og evt. samarbejde eller sammenlægning med nabo-vandværk.

 

Når generalforsamlingen har talt, skal I søge kommunen om tilladelse til blødgøring (udvidet vandbehandling).

 

 

Publiceringsdato: 16/08 2021