Grundvandsparker: Lokalt knofedt giver pote

I Rudersdal Kommune er etablering af grundvandsparker kommet på kommunens budget for 2022-2025.

Erik Arvin, formand for Birkerød Vandforsyning, fortæller om, hvordan arbejdet med grundvandsparker i Rudersdal Kommune er et godt eksempel på, hvordan lokalt engagement giver resultater. Læs om de aktiviteter, der ligger forud – hvor både argumenter og timing er vigtige.   

 

I slutningen af august sender bestyrelsen i Birkerød Vandforsyning et brev til borgmester Jens Ive og formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller. I brevet understreger bestyrelsen situations alvor, når det gælder at beskytte grundvandet i kommunen, og henviser til et fælles debatindlæg fra Danske Vandværker, DANVA og Danmarks Naturfredningsforening om behovet for nationale grundvandsparker til at beskytte vores vandPå samme vis opfordrer brevet fra Birkerød Vandforsyning tilat der bliver etableret grundvandsparker i Rudersdal KommuneSamtidig roser bestyrelsen kommunen for at stoppe med brug af sprøjtegifte på kommunens arealer.  

 

Under Rudersdal Folkemødet 4. september er Erik Arvin i dialog med to kommunale nøglepersoner, der begge er positive overfor forslaget om grundvandsparker. Borgmester Jens Ive virker også interesseret og har tilmed erfaring fra det kommunale forsyningsselskab NOVAFOS, hvor han repræsenterer Rudersdal Kommune i bestyrelsenMødet med de kommunale nøglepersoner vurderes som afgørende for, at grundvandsparker bliver en del af de afsluttende budgetforhandlinger for 2022-25.  

 

I slutningen af september præsenter Birkerød Vandforsyning ideen om grundvandsparker ved Rudersdals bæredygtighedskonference på Nærum GymnasiumDanmarks Naturfredningsforening præsenterer projektet Giftfri Have i Rudersdal. Begge præsentationer giver anledning til en fornyet, konstruktiv dialog med borgmesteren, formanden for Miljø- og Teknikudvalget og formanden for Planudvalget. 

 

Det er også i slutningen af september, at det ved kommunens budgetforlig bliver principbesluttet at få grundvandsparker på budgettet for 2022-2025Den politiske top i kommunen er med på ideen 

 

   

Danske Vandværker mener 

Flere uønskede stoffer i vores grundvand, som vi bruger til drikkevand, udgør et voksende problem. Derfor er der behov for større beskyttelse af grundvandet i form af grundvandsparker, så de områder, hvor grundvandet dannes, sikres gennem f.eks. økologisk landbrug, skove og naturarealer.  

 

Finansieringen skal ske gennem en statslig grundvandsfond på 7-10 milliarder kroner.  

 

Grundvandsparkerne skal på sigt dække 10-20 procent af Danmarks areal. Det er naturligvis et langt sejt træk, og en god start vil være, at grundvandsparker tænkes ind lokalt, når der alligevel igangsættes miljø-, natur- og klimaprojekter, det kan f.eks. være med fokus på skovrejsning eller rekreative områder.  

 

Publiceringsdato: 07/12 2021