Høringssvar: Bekendtgørelse om drikkevandskvalitet

Miljøstyrelsens nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg vil blandt andet betyde, at vandværkerne fremover skal kontrollere vandets kvalitet i forbrugernes vandhaner. Hvorfor er det nu et problem?

Vandforsyningernes primære kontrolsted for drikkevand flyttes til forbrugerens taphane

 

  • Hvorfor skal reglerne ændres?
    Miljøstyrelsen har ikke kunnet godtgøre, hvorfor reglerne skal ændres. I arbejdsgruppen er det blevet forklaret, at det handler om at gøre vores regler mere EU-nære, men på intet tidspunkt har EU-Kommissionen efter vores oplysninger klaget over eller beskyldt den gældende praksis for at være i strid med direktivet.

 

  • Hvem er ansvarlig for vandkvalitet, og hvem skal betale for prøver?
    Den nye bekendtgørelse vil betyde, at vandværkerne fremover også skal tage en prøve ved forbrugerens hane uden, at vandet har løbet først. Det vil blive en stor udfordring at bevise, at det ikke er vandværkets skyld, hvis vandkvaliteten hos forbrugeren ikke er i orden.De fleste forbrugere vil helt naturligt udfordre ’skyldsspørgsmålet’.Med de lempelser, der er sket i reglerne om byggevarer i kontakt med drikkevand, bør ansvaret for forbrugernes eget ledningsnet entydigt ligge hos forbrugerne selv, og alle kontrolprogrammer skal fastsættes af kommunen.  Der bør altså udarbejdes klare og entydige regler, der fastsætter ansvarsfordelingen og præcist angiver, hvordan det bevises, at kvalitetskravene til vand fra vandværket er overholdt. Det bør også fremgå tydeligt af reglerne, hvem der skal betale for alle prøvetagninger.

 

Fremover friholdes forsyninger, der leverer under 10 m3 om dagen for kontrolmåling

  • Drikkevand i Danmark er et levnedsmiddel, som skal overholde kvalitetskrav og med jævne mellemrum bør kontrolleres.

 

  • Fritagelse fra at skulle kontrollere enkeltindvindere fjerner kommuners og vandværkers mulighed for at udbygge vandforsyningen lokalt.

 

  • De nye regler er ikke en deregulering, da det er kommunernes ansvar at træffe afgørelse om vandforsyninger under 10m3, som leverer vand til offentlige eller kommercielle formål.

 

Vil du vide mere?

Allan Weirup

 

Direktør i Danske Vandværker

 

Tlf. 40 20 92 42

Publiceringsdato: 08/08 2017