Høringssvar om registrering af ledningsejere

Danske Vandværker har afgivet høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere, og vi er generelt positivt indstillet over for den nye lov. Den vil på sigt give vandværkerne mindre administrativt besvær, og færre overgravninger af vandledninger. Men ingen roser uden torne. I høringssvaret gør vi blandt andet opmærksom på, at der bør tages et passende hensyn til de vandværker, som bliver særligt berørt økonomisk og administrativt af den nye lov.

Kort opsummering af hovedsynspunkterne
Som udgangspunkt er vi meget tilfredse med, at styrelsen i arbejdet med lovforslaget allerede har inddraget en række af Danske Vandværkers synspunkter, herunder:

 

 • At der er indført en rimelig periode på 3 år fra den 1. juli 2019, hvor vandværkerne kan forberede sig på den nye lov
 •  

 • At det understreges, at graveaktøren altid har pligt til at vurdere om det modtagne materiale er et tilstrækkeligt godt grundlag for gravearbejdet
 •  

 • At der stilles krav om, at graveaktøren skal have ledningsoplysninger med på gravestedet.
 •  

 

I forhold til ovennævnte lovforslag er der dog især tre vigtige udfordringer.
 

 1. Påvisning af ledninger
  Danske Vandværker frygter, at der sker en væsentlig forskydning fra graveaktør til ledningsejer af de omkostninger, som er forbundet med påvisning af ledningerne.
   
  Det bør fortsat være sådan, at graveaktøren under alle omstændigheder skal foretage en prøvegravning, før der kan kræves en påvisning – uanset hvilken nøjagtighedsklasse, der er angivet af vandværket.
 2.  

 3. Omkostninger i forbindelse med indhentning af nye oplysninger
   
  Indsamling af nye oplysninger om ledninger bør holdes på et absolut minimum for at begrænse omkostninger og administrative byrder for vandværkerne.
 4.  

 5. Udfordringer med hensyn til frist i forbindelse med påvisning af ledninger
   
  Den foreslåede frist for ledningsejere til påvisning er fastsat til ”inden for rimelig tid”, men er i bemærkningerne præciseret til ”højest et døgn”. En sådan frist vil det i nogle tilfælde ikke være praktisk muligt for vandværkerne at leve op til, og den bør derfor ændres til minimum 3 døgn.
 6.  

 

Danske Vandværker kan som medlem af Dansk Ledningsejerforum (DLF) endvidere tilslutte sig dette forums bemærkninger, herunder tilslutningen til bemærkninger afgivet af Dansk Energi.

 

Læs hele høringssvaret

 

Publiceringsdato: 11/08 2017