Høringssvar: Pesticidstrategi

Danske Vandværker kvitterer for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat støtter reduktionen af pesticider, og vi støtter de initiativer, der planlægges gennemført.

I høringssvaret fremhvæer Danske Vandværker blandt andet, at:

 

  • Vi støtter, at der gennemføres en mere restriktiv godkendelse af pesticider, der anvendes inden for boringsnære beskyttelsesområder.

 

  • Vi opfordrer til, at udgifter til kompensation til lodsejernes eventuelle tab i BNBO fuldt ud kompenseres nationalt og ikke pålægges de enkelte vandværker.

 

Hele høringssvaret kan hentes til højre.

 

Vil du vide mere?

Kontakt direktør

 

Allan Weirup

 

Tlf. 40 20 92 42

Publiceringsdato: 17/08 2017