Høring: Udkast til ”Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand”, j. nr. BS 0702 – 00076

Trafik- og Byggestyrelsen har den 1. juni 2016 offentliggjort ovennævnte udkast til bekendtgørelse og har anmodet om at modtage bemærkninger til høringsudkastet senest den 22. juni 2016. Danske Vandværker er først sent blevet opmærksomme på høringen, og har fra Trafik- og Byggestyrelsen fået tilsagn om at få bekendtgørelser mv., som er relevante for foreningen i høring direkte, idet vi som den førende brancheorganisation for landets vandværker forventer at få sådant materiale tilstillet.

 

For Danske Vandværker er det centralt, at reglerne sikrer forbrugerne rent og sundt drikkevand – også efter at det har passeret installationerne. De forbrugerejede vandværker leverer vand af høj kvalitet, og det er afgørende, at denne kvalitet ikke forringes før vandet forbruges. Danske Vandværker bakker derfor op om Bygningsreglementets overordnede funktionskrav til sikring af egenskaber for produkter i vand- og afløbsinstallationerne. De danner fundament for sunde installationer hos forbrugeren.

 

Det er samtidig nødvendigt at sikre mod utilsigtet afsmitning fra produkter til drikkevandet. Indtagelse af drikkevand skal sammenlignes med andre fødevarer, og installation bør som nu i nødvendigt omfang overlades til en autoriseret vvs-installatør, der via en mærkning af produkterne bør have en garanti for at disse lever op til nødvendige kvalitetskrav. Det bør derfor klart fremgå af bekendtgørelsen, hvilke certifikater eller godkendelser der ligger til grund for lovligt at installere et konkret produkt.

 

Der er på EU-niveau endnu ikke fælles regler for godkendelse af produkter i kontakt med drikkevand, hvorfor det er op til de enkelte stater at definere det ønskede sikkerhedsniveau for deres borgere. I Danmark har der været tradition for en stram regulering af produkter i kontakt med drikkevand, som med det foreliggende udkast overlades til en certificering i Tyskland eller en frivillig godkendelse i Sverige.

 

Høringsudkastet er teknisk indviklet at gennemskue konsekvensen af, da det kræver stor indsigt i ordningerne i hhv. Tyskland og Sverige. Danske Vandværker er således ikke overbevist om, at den foreslåede ordning vil sikre forbrugerne tilstrækkeligt. Det er således uklart om forbrugeren med den nye ordning er sikret mod fx afsmitning af nikkel. Det er afgørende at sikre, at forbrugeren sikres lige så godt med den nye ordning, som det ville være tilfældet med den hidtidige GDV-godkendelse.

 

Det bør således sikres, at der fremadrettet eksisterer en mulighed for mærkning, der sikrer at de byggevarer som anvendes i installationerne kan anvendes uden risiko for forbrugernes sundhed.

Publiceringsdato: 23/06 2016