I høringssvar arbejder vi for, at vandværker ikke skal påtage sig en utilsigtet og væsentlig skattebyrde

Vandsektorlov: Forbrugerejede vandværker, der sælger mellem 200.000-800.000 kubikmeter vand pr. år, risikerer at få en utilsigtet og væsentlig skattebyrde, hvis de vælger at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering i januar 2021. I et høringssvar arbejder vi for, at der bliver indført en undtagelse for skattepligten i udtrædelsesåret. Samtidig har vi kontaktet ministre og ordførere for at få ændret reglerne.

Ifølge en politisk aftale, som er ved at blive omsat til lovgivning, skal vandværker betale skat af alle anlægsaktiver som for eksempel boringer og ledningsnet i det år, de træder ud af den økonomiske regulering. Det præcise beløb, som et vandværk skal betale i skat, når det træder ud, varierer fra vandværk til vandværk. For et konkret vandværk, der årligt udpumper 220.000 kubikmeter og har 1.900 forbrugere, løber beskatningen op i 1 million kroner i udtrædelsesåret.

 

Høringssvar i proces

Reglerne om beskatning ved udtrædelse vil stå i vejen for intentionerne i den politiske aftale, og det kan betyde, at der vil være vandværker, der er tvunget til at blive i vandsektorloven.

 

I et høringssvar vil vi anmode om, at reglerne bliver ændret. Vi mener, at der skal indføres en undtagelse for skattepligten i udtrædelsesåret.

 

I lovudkastet står der også, at vandværker, der vil træde ud af den økonomiske regulering, skal søge om at træde ud inden 1. april 2020, for at det kan få virkning fra 2021. Udtrædelsen skal godkendes på samme måde, som var det en vedtægtsændring, og det kan være svært at nå inden første april 2020. Derfor arbejder vi også for at få en længere tidsfrist.

 

Udover høringssvaret har vi også kontaktet både den nye klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, den nye skatteminister Morten Bødskov, og er i dialog med politiske ordførere på området for at få ændret reglerne.

 

Giv dine input til høringssvar

Kontakt økonomichef og rådgiver i Danske Vandværker, Michael Hovmand, hvis du har forslag eller kommentarer til høringssvaret, vi arbejder på. Han kan kontaktes på telefon 56 13 03 37 og mih@danskevv.dk

 

Fristen for at afgive høringssvar er den 20. september 2019.

 

Vil du vide mere?

Kontakt økonomichef og rådgiver

 

Michael Hovmand

 

Tlf. 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 06/09 2019