In memoriam

Tidligere landsformand og æresmedlem i Danske Vandværker, Peder Dall Jørgensen, sov stille ind den 2. august efter kort tids sygdom, blot 2 dage før sin 90 års fødselsdag.

Af landsformand Ole Wiil

 

Valget til Københoved Vandværks bestyrelse i 1968 blev indledningen til en lang periode i den decentrale vandforsynings tjeneste frem mod 50 års jubilæet den 17. februar 2018.

 

Peder Dall Jørgensen

Interessen og engagementet for vandværkerne tog til, og sideløbende med virket som landmand og forsikringsmand, blev Peder valgt som næstformand i Sammenslutningen af Vandværker i Jylland og formand i Region Syd samt landsformand for Danske Vandværker, som dengang hed Danmarks Private Vandværker.

 

I en lang årrække indtil begyndelsen af årtusindet stod Peder i spidsen for de danske vandværker og kæmpede her en sej kamp imod en række lovændringer, som i stedet for bedre vand, blot medførte mere bureaukrati og dyrere vand.

 

Da han tiltrådte som landsformand var foreningen relativt ukendt, men det fik han lavet om på, da han så at sige sparkede dørene op til Christiansborg og fik politikerne i tale. Nu blev der pludselig lyttet og foreningen blev hørt, når der var nye lovforslag under opsejling.

 

Det blev faktisk startskuddet til foreningens udvikling til en meget synlig aktør i den vigtige debat om dansk drikkevand og til en forening, der bliver taget alvorligt og med på råd.

 

Vi skylder ham en stor tak for indsatsen og udtaler et ”Æret være Peder Dalls minde”.

 

Begravelsen finder sted tirsdag den 11. august kl. 13.30 ved Skrave Kirke, Skravevej 15, Københoved, 6630 Rødding. Alle er velkomne til at stå udenfor kirken. 

Publiceringsdato: 03/08 2020