Input til minister: Samarbejde og høje ambitioner er vejen frem

Allerede nu får vi i forsyningsbranchen en række positive udmeldinger fra den nye minister for området. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har blandt andet meldt ud, at der skal være mere fokus på de klimamæssige betydninger af politikken og mindre fokus på effektiviseringer.

Men selv om de indledende takter er rigtig gode, skal det ikke forhindre mig i at komme med ideer og ønsker til Dan Jørgensen.

Der må ikke herske den mindste tvivl om, at vi i Danske Vandværker er meget interesserede i at arbejde både positivt og konstruktivt sammen med den nye minister.

 

Rent og godt drikkevand er et must

Vandværkerne har en lang tradition for at levere rent og godt drikkevand til forbrugerne. Og også kommende generationer skal kunne skænke sig et livgivende glas vand fra hanen. Vi har et godt udgangspunkt i vores netværk af godt drevne vandværker. Samtidig har vi visionære danske leverandører af vandløsninger, som udvikler teknologier, så vi har en effektiv vandforsyning med et minimum af vandspild.

 

Vi skal have tjek på biociderne

Forudsætningerne for en effektiv forsyning af rent og godt drikkevand til forbrugerne er i høj grad til stede. Men der er malurt i bægeret i form af hidtil ukendte stoffer i vores grund- og drikkevand. Et eksempel på et område, hvor vi mener, der skal ske noget, er biocidområdet, der er mindre og mere spredt reguleret end pesticidområdet.

 

Øg vores muligheder for samarbejde

Der er brug for samarbejde på tværs af de forskellige områder inden for forsyningssektoren, så vi sammen ruster Danmark til fremtidens forsyning. Vi kan for eksempel skabe synergier mellem vand og varme, og vi kan sikre et fortsat samarbejde inden for vandbranchen på tværs af værker og virksomheder.

 

Gennem et godt og bredt samarbejde kan vi indgå i løsningen af globale udfordringer på vandområdet. På den måde står vi stærkt i forhold til at indfri FN’s bæredygtighedsmål om rent drikkevand. Der er brug for en samlet og vedvarende politisk indsats for at sikre, at vi også i fremtiden har både godt og rent drikkevand og en veldrevet forsyning.

 

Her kommer nogle af vores bud på konkrete tiltag:

  • Danmark bør have en strategi for biocider, ligesom vi har på pesticiderne. Vi har udkast til en plan i skuffen, den deler vi gerne.

 

  • Der bør afsættes statslige midler til en kortlægning af de grundvandsdannende områder dér, hvor vi henter vores vand.

 

  • Vandrensning skal være undtagelsen og kun bruges i konkrete forureningstilfælde, hvor grænseværdierne for forurenende stoffer overskrider det tilladte. Men der bør sikres statslige midler til forskning i vandrensningsteknikker, da vi ikke ved nok om, hvilke teknikker der kan anvendes til at fjerne forskellige stoffer fra vandet. Vi er nødt til at være forberedte.

 

  • Vi har en enestående vandmodel og en meget værdifuld vandteknologi. Vi har øjnene fast fokuseret på et bredt samarbejde på tværs af sektoren i forbindelse med IWA-kongressen i København i 2020. Her kan Danmark vise sit globale vindue for vandteknologiske løsninger, herunder løsninger der er tilpasset mindre vandværker for at undgå vandtab og sikre effektiv drift og organisering. Vi håber, at Mette Frederiksens nye hold har øjne for eksportmulighederne for vores teknologi, men i høj grad også for vores model, hvor det er forbrugerne, som ejer vandet i fællesskab. Og nu vi er ved det med ejerskabet, så håber vi, at drikkevandet i politisk regi vil blive betragtet som kritisk infrastruktur. Der kan da ikke herske tvivl om, at vand er livsvigtigt og bør være omfattet af den politiske aftale om kritisk infrastruktur, så vi bliver ved med at eje det i fællesskab.

 

 

Publiceringsdato: 02/09 2019