Intet forbud mod privates brug af Roundup

Tirsdag den 19. maj har Folketinget behandlet borgerforslaget fra sidste år om forbud mod salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer. 26 stemte for forslaget, mens 72 stemte imod.

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, beklager, at der ikke var flertal for at vedtage et forbud:

 

”Danske Vandværker har bakket op om borgerforslaget. Og det er rigtig ærgerligt, at Folketinget ikke har kunnet gøre det samme. Jeg er dog ikke specielt overrasket, for under førstebehandlingen gjorde miljøminister Lea Wermelin (S) det klart, at regeringen ikke kunne støtte det, da Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at et forbud vil strid med EU’s regler”. Miljøministeren har dog understreget, at regeringen deler ambitionen om et forbud mod brug af sprøjtemidler på offentlige og private arealer. Hun er i gang med at undersøge mulighederne inden for EU-reglerne.

 

Regler for privates brug af pesticider strammes 1. juli

Direktør Susan Münster ser generelt med bekymring på det øgede salg af ukrudtsmidler, men glæder sig over nye regler, som træder i kraft 1. juli 2020 om salg og brug af koncentrerede midler til ikke-professionelle. Fremover vil det kun være tilladt for private at købe og anvende pesticider, som er klar til brug eller udgør en lav risiko. De nye regler vil især få betydning for salget af koncentreret glyphosat, som efter 1. juli ikke vil være tilladt for private. Det forbud blev politikerne enige om som en del af Pesticidstrategi 2017 – 2021.

 

”Der er ingen tvivl om, at det er et stort positivt fremskridt, at forhandlerne fra 1. juli skal kontrollere, at alle, som køber pesticider til professionelt brug, har en autorisation. Og det er også en styrkelse af beskyttelsen af grundvandet, at det nu klart fremgår, at bekæmpelsesmidler med alvorlige langtidseffekter ikke må bruges i private haver mv.”, understreger direktøren i Danske Vandværker.

 

Publiceringsdato: 19/05 2020