IWA: Ugen har stået i vandets tegn i Bella Center 

Den store internationale vandkonference IWA i Bella Center er slut, men hele ugen har stået i vandets tegn.  

Den Danske Pavilion

Danske Vandværker var også til stede i Bella Center på Den Danske Pavilion. Her viste vi en video om forbrugereje og vandforsyning, og mange – også internationale gæster – stoppede op og så med. 

 

 

Se videoen her: Introduction to the Association of Waterworks in Denmark

Tendenser i vand 

Fokus for Region Øst’s formiddagsevent var europæiske tendenser i vand, så som fremtidens vandressourcer, klimaforandringer og digitalisering. 

 

Bjørn Kaare Jensen, chefkonsulent hos GEUS og præsident for European Water Association, fremhævede blandt andet:

 

  • “Water footprint” med fokus på hvor meget vand, der forbruges i fødevareproduktionen
  • Fremtidens drikkevandsforsyning vil globalt set blive højteknologisk og mere decentral
  • Besparelse og beskyttelse af vandressourcen ved at danne “reservater”, det vil sige særlige områder reserveret til drikkevand.  

 

Tendenser som Bjørn Kaare Jensen, chefkonsulent hos GEUS og præsident for European Water Association, fremhævede. Foto: Danske Vandværker

Klimaforandringer giver både vand og tørke 

Flemming Vejen, seniorforsker ved DMI, fortalte om klimaforandringer, og hvordan de kan måles. 

 

Resultaterne viser, at vi på sigt vil få mere regn i stort set hele Europa, dog ikke i Sydeuropa, hvor man har så hårdt brug for den. Til gengæld vil vi herhjemme få markant vådere vintre og langt flere skybrud om sommeren, kombineret med længere perioder med tørke. Formentlig flere ekstremer som på forskellig vis vil påvirke vandforsyningen.

 

Digitalisering vil ændre hverdagen på forsyningerne 

Rasmus Boe-Hansen, Innovation Manager hos Krüger, satte fokus på, hvordan digitaliseringen kommer til at ændre forsyningernes hverdag i fremtiden. Når datamængden stiger, stiger også kompleksiteten, og derfor er det vigtigt, at vandforsyningerne beslutter, hvad de vil bruge data til. 

 

Data fra vandmålere 

Ole Hejn Pjengaard, Commercial Product Manager hos Kamstrup, fortalte, hvordan data fra vandmålere kan bidrage til at optimere driften, mindske vandtab og forbedre kommunikationen med forbrugerne.  

 

Svært at sætte ord på smagen af vand

Dagen sluttede med vandsmagning af vand fra blandt andet Danmark, Australien, Portugal og Slovenien. Eventen var velbesøgt, og vandsommelier Milian Patel fra England guidede deltagerne gennem de forskellige smagsnuancer. Aquaporin A/S og Danske Vandværker var vært ved den fælles vandsmagning.

 

 

Deltagerne smagte forskellige typer vand fra blandt andet Danmark, Australien, Portugal og Slovenien. Foto: Bo Nymann

Fokus på grundvand som drikkevandsressource

For første gang var der på IWA også fokus på grundvandet som drikkevandsressourcer. Der var stor interesse for at høre mere om det, da der andre steder i verden er udfordringer med at finde vand nok.

 

Teknisk besøg hos Birkerød Vandforsyning

Birkerød Vandforsyning var vært ved et teknisk besøg, hvor cirka 50 gæster fra hele verden deltog.

 

De var meget imponerede over måden, der bliver drevet vandforsyning på. Særligt var de overraskede over det lave vandspild og frem for alt det lave vandforbrug per indbygger. Faktisk var der en af de indiske gæster, som regnede på de tal for vandforbrug- og spild, der blev oplyst, og han kunne ganske enkelt ikke forstå, at det var rigtigt. Det førte til en mere detaljeret snak om vandspild og vandmålere.

 

Desuden blev der under besøget på Birkerød Vandforsyning talt om grundvandsbeskyttelse, og om hvordan der arbejdes med det. Der var også fokus på solenergi, hvor solcellerne på taget producerer 30 procent af Birkerød Vandforsynings energiforbrug.

 

Mere end 50 var med på teknisk besøg på Birkerød Vandforsyning. Foto: Danske Vandværker.
Ved det tekniske besøg blev der talt om vandspild og vandmålere. Foto: Danske Vandværker
Publiceringsdato: 13/09 2022