Kan bakterier løse problemer med pesticider i vandet?

Forestil dig, at et vandværk kan rense vandet for pesticider ved at placere pesticidspisende bakterier i sandfilteret. Dette tænkte scenarie går måske hen og bliver til virkelighed i fremtiden. I hvert fald når vi kigger på nye, lovende laboratorieforsøg i det ambitiøse forskningsprojekt Den Trojanske Hest.

Forskningen bygger på, at der findes nogle særlige bakterier, som er i stand til at nedbryde visse former for pesticider ved at spise dem.

 

Hvis det skal lykkes at rense vandet for pesticider ved hjælp af bakterier, skal en stor gruppe pesticidned-brydende bakterier plantes i sandfiltret med pesticid-forurenet vand. For så kan bakterierne begynde at spise og nedbryde pesticiderne.

 

Desværre dør de pesticidnedbrydende bakterier et stykke tid efter, at de er placeret i sandfiltret. Så for at sikre, at pesticiderne fortsat bliver spist, skal de pesticidspisende bakterier overføre evnen til at nedbryde pesticider til de naturligt forekommende bakterier i filtret. Og på den måde får de naturligt forekommende bakterier i sandet en ny evne til at spise pesticider.

 

Laboratorieforsøg ser lovende ud

Siden forskningsprojektet blev omtalt i Vandposten for godt et år siden, har forskerne været i laboratoriet, og her har de haft succes med at dyrke flere bakterier med pesticidnedbrydende egenskaber. De har også haft succes med at overføre evnen til at spise pesticider fra den ene type bakterier til den anden.

 

“Konceptet virker i laboratoriet. Vi er positivt overraskede over, hvor godt det kan lade sig gøre at overføre evnen til at nedbryde pesticider til de bakterier, der i forvejen findes i filteret”, siger Sanin Musovic, der er mikrobiolog og projektets faglige leder hos Teknologisk Institut.

 

Forskningsprojektet har stadigvæk en del forsøg foran sig, inden det afsluttes i 2020. Men hvis det lykkes forskerne at overføre evnen til at nedbryde pesticider til de bakterier, der i forvejen findes i et vandværks filter, ja så er fremtidsperspektivet stort.

 

Kan hjælpe mange vandværker
“Forskningsprojektet er interessant, fordi projektet undersøger nye miljørigtige og bæredygtige metoder til at håndtere den velkendte udfordring med pesticider i vores grundvand. Hos os har vi helt fra start bakket op om projektet og samarbejdet med forskerne om at tage prøver ved boringer og filtre og bidraget aktivt i diskussionerne”, siger Tina Vad Chawes, som er chef for Furesø Vandforsyning a.m.b.a.

 

“Det mest optimale ville selvfølgelig være at undlade brugen af pesticider, men brugen af pesticider har været enormt udbredt, og vi finder desværre også pesticider i enkelte af vores 22 boringer”, siger hun og fortsætter:

 

“Det er ærgerligt, at tilstedeværelsen af pesticider gør, at vandforsyninger er nødsaget til at lukke boringer. Hvis det lykkes forskerne at finde metoder til at rense vand for pesticider ved hjælp af bakterier, giver det håb for, at de pesticid-ramte vandværker og boringer ikke er nødt til at lukke”, fortsætter hun.

 

Også projektets kommercielle partner ser et stort potentiale i den nye teknologi i forhold til eksport og arbejdspladser.

 

“Perspektivet ved forskningsprojektet er, at vandværker i Danmark og udlandet kan fortsætte med at producere rent drikkevand på trods af udfordringer med pesticider”, siger direktør i Kemic Vandrens A/S, Henrik Nybro Laugesen.

Publiceringsdato: 08/12 2017