Der kan lovligt opkræves fast bidrag pr. boligenhed

Det har Energistyrelsen slået fast i en vejledende udtalelse til Fåborg-Midtfyn Kommune, som har bedt om en udtalelse på baggrund af sagen fra Sommersted Vest.

I sagen, som tidligere er blevet omtalt i Nyhedsbrevet og Vandposten, blev vandværket dømt til at betale det faste bidrag for en række lejemål tilbage til ejeren.

 

Energistyrelsen udtaler, at der i dommen er taget konkret stilling i sagen, men at det fortsat er styrelsens vurdering, at vandforsyninger kan differentiere takstopkrævningen efter ejendomskategorier på grundlag af saglige og objektive kriterier. Lovgivningen er ikke til hinder for, at driftsbidraget opgøres pr. boligenhed og opkræves samlet hos ejendommens ejer.

 

Der er mange vandværker, der allerede i dag opdeler deres takster i forhold til forskellige ejendomskategorier og alt efter sammensætningen af ejendomme i vandværkets forsyningsområde giver dette også god mening, hvis der f.eks er store sommerhusområder, hvor vandforbruget om vinteren er meget beskedent, og hvor der for er behov for et støtte fast bidrag for denne type ejendomme.

 

Herudover gælder det synspunkt, at forbrugere betaler ensartet takster uanset om de bor i parcelhus, ejerlejlighed eller andelslejligheder eller om man bor til leje i en udlejningsejendom. I denne situation fastsætter en lang række vandforsyninger allerede i dag både anlægsbidraget og driftsbidraget på baggrund af begrebet ’en boligenhed’. En boligenhed er et lejemål med selvstændigt køkken. Det er det, Energistyrelsen har vurderet er fuldt lovligt.

 

Det er naturligvis en forudsætning, at alle driftsbidrag fremgår af vandforsyningens takstblad, som godkendes af kommunen.

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Pernille Weile

 

Tlf. 56 13 02 06

 

Mail: pw@danskevv.dk

Publiceringsdato: 27/10 2017