Kodekset giver god inspiration til bestyrelsesarbejdet, mener vandværksformand

Vi har talt med to af dem, som har været med til at udvikle kodekset.

1: Samarbejde i bestyrelsen kan få et løft

Jan Andersen, der er formand for Øster Hurup Vandværk, fortæller:

 

“Jeg er rigtig glad for at have været med til arbejdet, for det er vigtigt, at vi har fokus på at gøre tingene bedre til glæde for vores forbrugere. Nogle af de ting vi har arbejdet med, og som er blevet en del af kodekset, bruger vi allerede hos os, men noget af det nye, som jeg tager med hjem, er at få sat samarbejdet i bestyrelsen på dagsordenen og holde fokus på, om vi kan gøre noget endnu bedre”.

 

“Jeg synes, det er helt fantastisk, at man har sat sig sammen på tværs af organisationerne i Dansk Fjernvarme og Danske vandværker for at lave det her. Det er meget positivt, og det sender bare et godt signal til de forbrugerejede selskaber. Det er kompliceret at sidde i en bestyrelse, og jeg synes faktisk, at kodekset tilbyder os nogle rigtig gode løsninger. Det er vigtigt, at vi driver vandværkerne professionelt”.

 

Formanden for bestyrelsen på Øster Hurup Vandværk forsætter veloplagt:

“Bare inden for de seneste tre år har lovgivningen ændret sig enormt. Vi bliver nødt til at følge med, og jeg synes, at kodekset er overskueligt. Det er ikke for langt, og det tager fat i de væsentligste punkter. Man kan bruge det som en værktøjskasse, hvor man tager fat i de væsentligste punkter i sit vandværk. Afkrydsningsdelen bagerst i kodekset er alletiders, for den lægger op til, at man kan tage punkterne lidt ad gangen. Det er jo for eksempel meget vigtigt at forholde sig til, om det er de rigtige kompetencer, man har i bestyrelsen, så man kan udvikle vandværket”.

 

Husk, vi er arbejdsgivere
Kodekset sætter også gang i tankerne og kan være med til at skabe rene linjer, mener Jan Andersen:

 

“Sidder man i en bestyrelse, som har med medarbejdere at gøre, er det vigtigt, at man tænker over, om ansvarsområderne er tydelige nok. Man skal jo huske på, at man er arbejdsgiver. Kodekset lægger også op til, at vi overvejer, om vi kommunikerer godt til vores forbrugere og til vores medarbejdere. Sidst, men ikke mindst, giver det også anledning til, at vi kan vende, om vi kommunikerer godt nok internt i bestyrelsen. Og det er altså altid værd at vende. Nogle gange sidder folk jo mange år i bestyrelsen, og her giver kodekset anledning til at vende tingene om, så vi kan komme væk fra det med at gøre det samme, som vi altid har gjort. Og det er vigtigt, for lovgivningen i dag understøtter på ingen måde, at vi bliver ved at gøre tingene, som vi altid har gjort”, fastslår formanden for Øster Hurup Vandværk, som også håber, at kodekset kan tiltrække nye til bestyrelserne på vandværkerne:

 

“Folk står jo ikke ligefrem på tæerne for at komme med, men arbejder vi professionelt med tingene, kan det måske tiltrække nye folk til bestyrelserne. For det er jo hamrende interessant at sidde i en bestyrelse for et vandværk. Jeg vil gerne være kodeksbærer, for jeg synes, det her er vigtigt. Og skulle man nu sidde i en bestyrelse på et vandværk og synes, at det her er da noget pjat eller alt for omfangsrigt, så er man meget velkommen til at ringe til mig og få en snak om det. Jeg synes faktisk, at man kan blive klogere af at arbejde med kodekset, og jeg vil gerne være sparringspartner, hvis nogen har brug for det, for det er vigtigt, at vi alle bakker op om vores nye kodeks”, fastslår Jan Andersen, som er formand på Øster Hurup Vandværk.

 

2. Andelshavere får bedre indsigt i, hvad vi laver

 

Tina Vad Chawes er leder på Furesø Vandforsyning og har også deltaget i udviklingen af kodekset, hun siger:

 

”Processen omkring arbejdet med kodekset har været meget givtigt. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får udarbejdet og implementeret et kodeks for god selskabsledelse på vandværkerne, særligt set i lyset af den meget klare opfordring fra regeringen om, at vi skal skabe en standard for god selskabsledelse i vores branche. Jeg er slet ikke i tvivl om, at kodekset kan medvirke til, at vi kommer på forkant med de stigende krav til at dokumentere en professionel tilgang til vores arbejde på vandværkerne. Samtidig håber jeg, at kodekset medfører en større bevidsthed om og en tydelig adskillelse af bestyrelsens og lederens roller og ansvar.”

 

Samarbejde styrker
“Jeg synes, det er vældig fint, at alle vandværker har kunnet deltage via et spørgeskema som supplement til interviews og gruppediskussioner”. Tina Vad Chawes mener også, at samarbejdet mellem Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker er en styrke:

 

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at kodekset får meget mere vind i sejlene, fordi to organisationer står bag det. Og jeg synes, det er vigtigt at få skabt gennemsigtighed, så andelshaverne kan få endnu bedre indsigt i, hvad der foregår på vandværkerne. Arbejdet med kodekset har bekræftet mig i, at vi gør mange ting rigtig her på Furesø Vandforsyning, men jeg har også fået noget at tænke over. Det er for alvor gået op for mig, hvor vigtig vores kommunikation med andelshaverne egentlig er. Jeg har også fået sat fokus på væsentligheden af det aktive forbrugereje. Jeg har ikke fået en facitliste på det hele, men processen omkring arbejdet med kodekset har sat mange tanker i gang”.

 

”Jeg vil gerne være med til at bære kodekset ud i vandrådene, for jeg er helt overbevist om, at alle vandværker kan drage nytte af materialet. I mange henseender kan kodekset godt betragtes som en slags udvidet forretningsorden, der giver stof til eftertanke og beskriver, hvordan vi med relativt få initiativer kan sikre og dokumentere en god selskabsledelse. Jeg synes, det er vigtigt, at bestyrelsen evaluerer sit arbejde mindst én gang årligt og som ansat, synes jeg, det er helt centralt at ansvarsfordelingen mellem min bestyrelse og jeg er knivskarp. Det kan kodekset hjælpe til med.”

 

Denne artikel bliver også bragt i Vandposten i marts 2018.

Publiceringsdato: 02/03 2018