Kompetent vandværksdrift nås gennem kurser og gå på mod

Rikke Nielsen er vandværksbestyrer på Frederiksberg Vandværk i Sorø. Hun har mindre end et års praktisk ledelse og drift af vandværket i benene, til gengæld har hun vand i blodet og er tredjegenerations vandperson i familien, der er involveret i det vestsjælland- ske vandværk. Netop den dag, hvor Vandposten har sat Rikke stævne, har hun lidt sved på panden – fornemmer man – for der er to ledningsbrud, der skal håndteres. Men vi gennemfører interviewet alligevel.

”I år har vi haft ikke mindre end 16 brud på ledningerne”, fortæller Rikke lidt forpustet. Årsagen skyldes et nedslidt ledningsnet, og oven i det har den tørre sommer været hård ved ledningsnettet, fordi det var nødvendigt at lukke helt for vandet i perioder. Når man så åbner for vandet igen, så opstår der jo brud på de gamle ledninger”, konstaterer Rikke lidt tørt.

 

Kursus i lækagesøgning på eget vandværk

Derfor er det heller ikke overraskende, at Rikke Nielsen har meldt sig til kurset i lækagesporing. Og tilmed var Rikke så venlig at stille eget vandværk til rådighed som ramme for kurset, der fandt sted i oktober.

 

”Jeg er optaget af lægekagesporing og alt, hvad der har med ledningsnettet at gøre. Vi renoverer de nedslidte ledninger – et par veje om året – i takt med, at økonomien tillader det. Vi har en liste så lang med prioritering af, hvornår vi renoverer hvilke vandled- ninger, men lige nu er 1. prioritet en ny boring til næste år. Samtidig har vi styr på de mange andre indsatser. Det er en strategisk tilgang til opgaven, men oven i det kommer de uforudsete opgaver, der skal håndteres her og nu”, fortæller Rikke Nielsen.

 

 

Lækagesøgningskursus: Rikke Nielsen lytter efter lækager

Kompetent vandværksdrift

Rikke har ansvaret for både drift, udvikling og administration. Siden hun startede i februar, har hun haft travlt med at sætte sig ind i en masse ting omkring driften, og hun løser en række opgaver, så som at bestille alle reservedele hjem, GPS-opmåle og registrere ledningerne i Thvilums online system, og så er der selvfølgelig den daglige vedligeholdelse af selve vandværket.

 

”Jeg er nok sådan en learning by doing-type. Jeg finder ud af tingene ved at prøve mig frem. Men man kommer ikke uden om, at kurser klæder en rigtig godt på. Jeg sætter en ære i at gøre mig umage for at være en kompetent samarbejdspartner for den lokale VVS’er og entreprenør, som begge gør et helt fantastisk arbejde”, fortæller Rikke Nielsen.

 

For at styrke sine kompetencer, har Rikke Nielsen prioriteret at deltage i en række kurser her i efteråret blandt andet også de lovpligtige hygiejne- og driftskurser.

 

”Corona satte i foråret en stopper for al kursusaktivitet. Men jeg tror faktisk, at det har været en fordel – i hvert fald for mig. Jeg har brugt tiden på at læse og nørde mig ind i vandværksdriftens mange facetter. Det betyder, at jeg på kurserne kan stille mere relevante spørgsmål og kender fagudtrykkene, og på den måde får jeg mere med hjem”, fortæller Rikke Nielsen.

 

Rikke har også meldt sig til foreningens ledernetværk, som hun beskriver som et smørhul af viden og gode fif for en nybegynder.

 

”Det var fantastisk at møde de her garvede vandfolk, der har prøvet lidt af hvert. De kan hive gode fif ned fra stort set alle hylder, så videndelingen er helt i top i det forum. Jeg har nu en masse nye kontakter, som jeg kan trække på, hvis det brænder på i dagligdagen”, siger Rikke Nielsen.

 

 

Rikke Nielsen (tv.) sammen med formand Søren Stensgaard ved den gamle boring.

Om at bedrive ledelse, når man er alene

”Det lyder måske lidt mærkeligt, at jeg udøver ledelse hver eneste dag, når jeg nu er den eneste ansatte”, filosoferer Rikke og fortsætter:

 

”Men det gælder om at være en kompe- tent kunde, der ved, hvad hun taler om. For eksempel er jeg blevet mere opmærksom på, at det lokale VVS- firmas arbejdsprocesser optimeres for at undgå at få bakterier i ledningsnettet under reparationerne. Så vidt det er muligt, vil jeg gerne have, at vandet løber let, mens de reparerer brud på ledningerne, og at de først lukker helt, når reparationen skal udføres. Det kræver, at man ved, hvad man taler om – altså fremstår kompetent og bedriver ledelse – for de VVS’ere, der udelukkende arbejder med vand, er meget dygtige og omhyggelige og holder en høj hygiejnestandard”, fortæller Rikke Nielsen.

 

Samarbejde med bestyrelsen

”Jeg har et godt samarbejde med bestyrelsen, og vi afholder bestyrelsesmøder 4 gange om året. Der er en stor tillid til, at jeg håndterer den daglige drift. Jeg informerer om de store projekter, og hvis der skal tages større beslutninger, bliver de selvfølgelig vendt med bestyrelsen. Bestyrelsen har stor tillid til, at jeg træffer de rigtige beslutninger og ikke bruger penge på unødvendige ting”, siger Rikke Nielsen.

 

Rikke Nielsens familie har i mange år været involveret i vandværket. Det begyndte med hendes oldefar, der i 1986 kom med i bestyrelsen, i 1993 kom hendes far med i bestyrelsen, han blev vandværksbestyrer fra 2006 til 2020, hvor han gik på pension.

 

”Bestyrelsen havde egentlig fundet en afløser for min far, men han sprang fra, og stillingen blev genopslået. Jeg søgte den på lige fod med andre, og bestyrelsen valgte mig, da jeg kan lidt af det hele. Hvis jeg skal være ærlig, så havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle ende i ”vandet”, men nogle gange sker der de mest uforudsete ting i ens liv”, slutter Rikke Nielsen.

 

 

Publiceringsdato: 15/01 2021