Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver analyse ”Forsyningssikkerhed og regulering af vandsektoren”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet analysen ” Forsyningssikkerhed og regulering af vandsektoren”.

Analysen fremlægger tre forslag til at styrke vandselskabernes incitament til høj forsyningssikkerhed og følger op på en politisk aftale om justeret regulering af vandsektoren fra 2018 om at integrere forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandselskaberne.

 

Den er den politiske aftale, som giver forbrugerejede vandværker, som udleder under 800.000 kubikmeter muligheden for at træde ud af den økonomiske regulering, hvis vandværkets forbrugere beslutter det.

 

  • Økonomisk belønning/sanktion til drikkevandsselskaber afhængig af deres niveau for ikke-planlagte afbrydelser i leveringen af vand til forbrugerne.
  • Økonomisk sanktion af drikkevandsselskaber, hvor der er problemer med vandkvaliteten (overskridelser af grænseværdier i vandprøver).
  • Grønne afgifter på vandområdet skal sikres effekt ved, at vandselskaber ikke kompenseres fuldt ud for afgifterne.

 

I Danske Vandværker er vi selvfølgelig helt enige i, at vandforbrugerne skal have den højeste forsyningssikkerhed og den bedste drikkevandskvalitet, som er mulig. Men vi mener også, at det er meget vigtigt, at regulering er fornuftig og rimelig.

 

Der er i rapporten et par ting, som undrer os, som for eksempel baggrunden for, at styrelsen skriver:

 

De mindre forbrugerejede vandselskabers forsyningssikkerhed kan være en udfordring i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forslag til at integrere forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering af vandsektoren. Disse selskaber har mulighed for at træde ud af den økonomiske regulering og vil dermed heller ikke være omfattet af de styrkede incitamenter til bedre forsyningssikkerhed. I forvejen er forsyningssikkerheden for udtrådte selskaber gennemsnitligt væsentligt dårligere end i de selskaber, som er omfattet af reguleringen.

 

Vi er ved at nærstudere rapporten og har efterlyst yderligere informationer hos styrelsen.

 

 

 

Publiceringsdato: 11/06 2021