Kortere indberetningsperiode og et ekstra nøgletal

I 2020 forkorter vi perioden for indberetningen af nøgletallene til at løbe fra 6. januar til 31. marts. Fra i år skal du også indberette et ekstra nøgletal.

Som medlem af Danske Vandværker indberetter du hvert år tre nøgletal – nemlig antallet af forbrugere, udpumpet vandmængde og leveret vand – som bliver brugt til at beregne vandværkets kontingent og forsikringspræmien for de vandværker, der er forsikret gennem aftalen med TRYG/RTM.

 

I 2020 forkorter vi perioden for indberetningen af nøgletallene til at løbe fra 6. januar til 31. marts.

 

Nyt nøgletal: Forbrug af energi

Udover indberetning af forbrugere og vandmængder, skal du nu også indberette energiforbrug fra seneste årsopgørelse fra varme- og elværk. Forbrug af egenproduceret el skal også indberettes.

 

Indberetning af energiforbrug skal bruges til foreningens politiske arbejde med at gøre vandsektoren grønnere og skal sikre, at vi kan dokumentere udviklingen af energiforbruget i de forbrugerejede vandværker.

 

Sådan indberetter du

Log ind på Selvbetjening – Min side ved at trykke på person ikonet oppe i højre hjørne på danskevv.dk. Når du er logget ind, kan du klikke dig videre til indberetningssiden.

 

På forhånd tak for hjælpen.

 

Publiceringsdato: 08/01 2020