Kortlægningsprojekt: Har I coatede rentvandstanke?

Vil du deltage i et kortlægningsprojekt sammen med DHI (uafhængig, international rådgivnings og forskningsorganisation) og Miljøstyrelsen?

Miljøstyrelsen har sammen med DHI sat gang i en ”Kortlægning af kilder og niveauer af Bisphenol A i drikkevand”.

 

Kortlægningsprojektets formål er at undersøge eventuelle kilder til Bisphenol A (BPA) i dansk drikkevand. Projektet udføres af DHI i samarbejde med Eurofins og afsluttes inden udgangen af 2022.

 

I være med i projektet

Kortlægningsprojektet vil gennem interviews med vandforsyninger indkredse steder, hvor der evt. kan måles BPA i drikkevandet. Data fra de medvirkende vandforsyninger behandles fortroligt og rapporten anonymiserer resultaterne.

 

De vandforsyninger, som deltager, får analyserne betalt af projektet.

 

DHI stiller følgende spørgsmål

Har I en/flere rentvandstanke i jeres vandforsyning, som enten er:

 

  • malet/coatet før 2012?
  • malet/coatet efter 2012?
  • malet/coatet efter 2019?

 

Sådan kommer I med i projektet

Send en mail direkte til Ingelise Dige Semark fra DHI på ids@dhigroup.com  hvis I vil deltage i projektet. Husk at svare på ovenstående spørgsmål i mailen.

 

Send også spørgsmål til ovenstående mailadresse.  

 

Ingelise Dige Semark fra DHI på ids@dhigroup.com inden d. 7. september 2022

 

I kan læse mere om projektet i introduktionsbrev til projektet – find det til højre her på siden. 

 

NB: Danske Vandværker sender denne forespørgsel ud til vores medlemmer, på vegne af DHI og Miljøstyrelsen, så vi kan hjælpe DHI og Miljøstyrelsens projekt på vej.

Publiceringsdato: 31/08 2022