Kvinder går forrest i Trevang

Der er ingen tvivl om, at der er en hel del mænd repræsenteret i bestyrelserne i de forbrugerejede vandværker rundt om i Danmark. Men i Trevang Vandværk i Furesø Kommune er det omvendt. Her sikrer tre kvinder drikkevandet.

31 år, højgravid og nybagt husejer. Der var nok at se til, da Line Hougaard sad på sin første generalforsamling i Trevang grundejerforening og vandværk.

 

”Min mand og jeg var netop flyttet til området, og jeg var med til min første generalforsamling, hvor den tidligere formand fratrådte før tid, da han skulle flytte. Der var ikke andre, der meldte sig til formandsposten, og så tænkte jeg, at det måske kunne være en god måde at få fingrene ned i lokalsamfundet. Og så meldte jeg mig”, siger Line. Line Hougaard blev valgt som formand på generalforsamlingen, samtidig med at Jette Arildsen blev indsat som kasserer. En mand blev herefter valgt som driftsansvarlig, men han måtte imidlertid trække sig på grund af manglende tid, og så sprang Birgitte M. Nedergaard til.

 

”Birgitte havde lysten til at stå for det driftsmæssige, men hun havde lige brug for lidt længere betænkningstid, inden hun sprang til. Hun ville gerne det praktiske, men havde ikke den store lyst til det administrative. Det område er kasserer Jette stærk i, og derfor valgte vi i bestyrelsen at lave en naturlig deling af opgaverne i forhold til hvem, der er interesseret i hvad, og så var Birgitte klar”, siger Line.

 

Det er derfor lidt et tilfælde, at de endte med at være tre kvinder i front, men fælles er en lyst til at involvere sig i lokalsamfundet og få direkte adgang til indflydelse.

 

Nysgerrighed og lysten til at lære er nok

Line er økonomiuddannet og har arbejdet i banksektoren hele sit voksenliv. Hun har derfor altid haft med kunder at gøre, og evnen til at snakke med mennesker kan hun trække på i sin rolle som formand. Men hun anede intet om vandværker.

 

”Den tidligere kasserer tog mig i hånden og delte ud af sin viden. Han havde en naturlig interesse for Trevang Vandværk, og han lærte faktisk os alle op. Det har været afgørende for, at den nye konstellation er kommet så godt fra land”, sige Line.

 

Birgitte har heller ikke en teknisk baggrund, men derimod praktisk erfaring fra byggerier og en stor portion lyst.

 

”Birgitte er dedikeret og detaljeorienteret og har virkelig interesse for at sætte sig ind i nye ting. Og jeg tror, det sidste, interessen, er alfa og omega for at betjene rollen som driftsansvarlig”, siger Line.

 

Ingen roller er mejslet i sten

I Trevang Vandværk er det grundejerforeningen, der driver vandværket. Historisk har det derfor også være formanden af grundejerforeningen, der havde ansvaret for vandværket. Den konstellation har fungeret indtil for fem år siden, hvor det var de samme få personer, der sad med et stort ansvar i begge foreninger (der sad i de samme roller i mere end 10 år). Men der har i foreningen været en naturlig udvikling mod at få udspecificeret rollerne. Et ønske Line fra starten bakkede op om.

 

”Jeg meldte klart ud fra starten, at jeg ikke ønskede også at have ansvaret for driften af vandværket. Jeg tænkte ikke, at jeg i en barsel og lige flyttet til området ved siden af den nye formandspost også skulle varetage det”, griner Line.

 

Men selv om ansvaret for vandværket i dag ligger hos Birgitte som driftsansvarlig, og at alle har deres særskilte ansvarsområder, så er der ikke nogen roller, der er mejslet i sten.

 

”Ingen af os er bange for at spørge om hjælp, og vi supplerer naturligt hinanden på tværs af roller. Og det er måske derfor, vores samarbejde fungerer så godt. Der er ikke én, der står med al viden, og der er derfor heller ikke pres på kun én person. Det gør det nok også lettere nu at melde sig som ny til arbejdet i bestyrelsen”, siger Line.

 

Kollektiv viden sikrer driften

Bestyrelsen arbejder lige nu med tiltag, der skal automatisere processerne for at sikre driften, vedligehold og lovpligtige analyser.

 

”Vi skal ikke lave processer, der gør tingene unødvendigt tunge, men vi skal opretholde en sikker drift, der ikke er personafhængig, når folk for eksempel flytter. Det kommer igen tilbage til, at vi i bestyrelsen ser det som et kollektivt ansvar at sikre rent drikkevand i Trevang”, siger Line.

 

 

Publiceringsdato: 21/01 2021