Landbruget: Vi håber stadig på frivillige BNBO-aftaler

Skrevet af Anders Panum Jensen, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer 

 

I landbruget ser vi os som en vigtig medspiller på den politiske aftale om beskyttelse af de boringsnære områder, BNBO. Vi håber, på at frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere kommer i mål, og at kommunerne kommer ind i kampen for at understøtte arbejdet.   

 

Landbrug & Fødevarer repræsenterer mange af de landmænd, som vandværkerne skal forhandle med om at omlægge driften til økologi eller skov af hensyn til drikkevandet. Og vores holdning er klar: Lad os få de frivillige aftaler i hus. Mange af landmændene er klar til at lave aftaler, og mange steder venter de utålmodigt på en henvendelse fra kommune eller vandforsyning.   

 

Vi lægger vægt på, at aftalerne så vidt muligt kommer i stand på frivillig basis, da det giver det bedste resultat for begge parter.  

 

Uenighed om erstatning må ikke blive en barriere  

Spørgsmålet om erstatninger må ikke blive den sten i skoen, der betyder, at forhandlingerne går i hårdknude. Men det er klart, at vi i landbruget går op i, at landmændene får den erstatning, de er berettiget til. Og her skal der en konkret vurdering og forhandling til i hver enkelt tilfælde.   

 

Både konventionelle og økologiske landmænd skal have fuld erstatning for deres tab af jordværdi, hverken mere eller mindre. Hvis parterne ikke kan blive enige om værditabet, der skal erstattes, har vi heldigvis et taksationssystem, der kan afgøre spørgsmålet.  

 

Jeg tror, at der vil blive indbragt færre sager hos Overtaksaktionskommissionen i takt med, at erstatningerne finder et fornuftigt leje. Og jeg bakker op om flere kommunale vandsamarbejder, der i fællesskab kan kompensere landmændene, så de små vandværker ikke står alene med en stor del af den økonomiske byrde.  

 

Godt at ministeren har sat sig for bordenden   

Blandt mine medlemmer i Landbrug & Fødevarer blev der udtrykt bekymring, da Kommunernes Landsforening (KL) tidligere på året meldte ud, at de var ved kaste håndklædet i ringen. Der er meget tid, som er spildt, og efter tre år ud af fire år til at få BNBO-aftalerne på plads, savner både landmænd og vandværker initiativ fra kommunerne, som er pålagt en del af den fælles opgave. Derfor er vi i landbruget glade for, at miljøministeren har sat sig for bordenden og vil sikre, at den politiske aftale bliver gennemført i hele landet. Det kan dog blive svært at nå i år, når så meget tid er gået tabt.  

 

 

Publiceringsdato: 24/05 2022