Leder: Rejsen fortsætter og er ladet med mere udvikling

Nu forsvinder sommeren endegyldigt i bakspejlet, og vi sætter det lange lys på og fokuserer på fremtidssikring af vores organisation.

Af landsformand i Danske Vandværker, Ole Wiil

 

Jeg har glædet mig til at arbejde sammen med Susan Münster – vores nye direktør, som havde første arbejdsdag 1. august. Jeg er helt tryg ved direktørvalget, som på ingen måde betyder, at vi sætter udviklingen i stå. Tværtimod, så fortsætter vi den rejse, vi har været på de seneste tre til fire år med en yderst kompetent leder ved rattet. Rejsen vil byde på mere udvikling.

 

Hvorfor? Vores medlemsskare er mangfoldig og har forskellige behov på tværs af vandværkets størrelse og situation. Derfor er det givtigt fra tid til anden at teste, om vi leverer dét, der kan hjælpe vandværkerne med at se på fremtiden, og hvordan den skal gribes an.

 

Er vi i øjenhøjde med medlemmernes behov?

Tag nu dialog og kommunikation. Er der behov for at ændre den måde, vi træffer beslutninger på? Er videngrundlaget, vi træffer beslutninger ud fra, godt nok? Og foregår beslutninger hurtigt nok til at reagere på tendenser i tiden?

 

Nogle mener ja, og andre mener nej. Derfor har et enigt repræsentantskab besluttet, at vi nu nedsætter en arbejdsgruppe, som skal byde ind med initiativer, der kan fremtidssikre vores forenings beslutningsprocesser og medlemsindflydelse.

 

Både de små vandværker og de større vandsektorlovs-vandværker skal bidrage, så vi kan finde en model, der udvikler og tilgodeser mangfoldigheden netop i vores forening.

 

Arbejdsgruppen vil også bestå af direktør, et par medarbejdere fra sekretariatet og en ekstern konsulent. Frem mod februar 2019 kører arbejdsgruppen i pitstop et par gange for at tjekke, om arbejdet skrider fremad og er på rette kurs. Vi satser på at have input klar til forårets generalforsamlinger i regionerne, hvor resultaterne bliver lagt frem.

 

Én stemme

Vores vision er også, at politikerne opfatter os som en kompetent, troværdig og handlekraftig organisation. Og vi er kommet langt – men vi er nødt til at sikre, at der sker en løbende udvikling på den front også. Er der tvivl om Danske Vandværkers holdning til pesticider i grundvandet eller andre vigtige sager? Har vi de rette kompetencer i vores ledende og besluttende organer? Disse spørgsmål skal vi kunne svare på – og vigtigere endnu: Vi skal sikre, at vi taler med én stemme, så ingen kan så tvivl om vores mål og hensigter.

 

Jeg ser frem til nogle produktive måneder med et spændende arbejde, der skal fremtidssikre vores forening.

 

Ole Wiils leder blev bragt i Vandposten, nr. 215, september 2018

Publiceringsdato: 21/09 2018