Lime Vandværk: Sammenlægning er den bedste løsning for forbrugerne

I vinteren 2018 luftede bestyrelsen hos Lime Vandværk ideen om at få vandet et andet sted fra. Udsigten til en række større projekter og en dyrere vandforsyning gjorde i sidste ende udslaget. Den 1. juli 2020 blev sammenlægningen til virkelighed, da Lime Vandværk formelt overdrog forsyningspligten til AquaDjurs.

På det vestlige Djursland ligger Lime Vandværk. Efter fund af desphenyl-chloridazon i én af vandværkets boringer stod vandværket i 2017 over for en række større investeringer, hvis det skulle fortsætte som forbrugerejet. Der skulle bl.a. investeres i en ny vandboring, og 87 hektar landbrugsjord skulle sikres mod udledning af kvælstof og pesticider. Det skulle landmændene kompenseres for, hvilket ville koste en gennemsnitlig husstand ca. 725 kroner om året i 30 år.

 

Derfor blev det AquaDjurs

Bestyrelsen drøftede muligheden for en sammenlægning med flere forskellige vandværker, men i sidste ende faldt valget på AquaDjurs, der fremover vil forsyne de 300 husstande i området.

 

”Vi anbefalede AquaDjurs, fordi det var den mest fremtidssikre vandforsyning, vi kunne finde. Driftssikkerhed og forsyningssikkerhed blev de springende punkter for os. Det er også noget af det reneste vand, vi kan få på Djursland. Vandet er dannet under Løvenholmskoven, der breder sig ud over et areal på 3750 hektar. Skovområdet udfør det grundvandsdannede opland for det forbrugerejede produktionsvandværk Vandsam A/S. Der har ikke været anvendt pesticider i skovdriften”, fortæller Kenneth Vadstrup, tidligere formand i Lime Vandværk.

 

Også kubikmeterprisen var mest attraktiv hos AquaDjurs. En vigtig faktor for Lime Vandværks bestyrelse, der ville sikre forbrugerne den bedste pris. Med sammenlægningen vil prisen for vandet stige med 2,25 kr. per kubikmeter. Dog sparer forbrugeren 87 kr. på den årlige forbrugsafgift. For en almindelig husstand, med et forbrug på 130 kubikmeter, betyder det en årlig prisstigning på ca. 200 kr. ekskl. moms.

 

I lokalsamfundet var der også stor tilfredshed med bestyrelsens løsningsforslag. Til den ekstraordinære generalforsamling stemte 77 ud af 78 for projektet. Dermed blev beslutningen endelig truffet.

 

”Vi har generelt oplevet en stor opbakning til sammenlægningen. Til den ekstraordinære generalforsamling havde vi lavet en præsentation af AquaDjurs samt af vores egen situation, hvor vi også havde en konsulent med fra NIRAS, som fortalte om den generelle situation for vandindvending i Danmark”, forklarer Kenneth Vadstrup.

 

Et ligeværdigt samarbejde

Gennem hele processen havde bestyrelsen hos Lime Vandværk en god dialog med AquaDjurs. For bestyrelsen var det afgørende, at AquaDjurs efterlever ”hvile-i-sig-selv-princippet” og dermed har et mål om at levere sundt og rent drikkevand til lavest mulige pris. Samtidig var AquaDjurs velvilje med til at skabe et godt og ligeværdigt samarbejde.

 

”AquaDjurs var meget lydhøre for vores behov og ønsker. For eksempel i forhold til takstbladet, hvor vi foreslog en differentieret takst for storforbrugere. Det tog de til sig med det samme og lavede en ny model til deres takstblade, som er gældende for 2021. Det betød en prisændring fra 7 kr. til 5,50 kr. per kubikmeter. For storforbrugeren er prisen nede på 4,40 kr. per kubikmeter, dog er det faste bidrag forhøjet til 731 kr.”, siger Kenneth Vadstrup, der synes, at det har været smertefrit at blive enige med AquaDjurs om alle formaliteterne.

 

Tre måneder på pinebænken

Trods det gode samarbejde med AquaDjurs, har det været en tidskrævende proces at overdrage forsyningspligten.

 

”Efter den ekstraordinære generalforsamling meldelte vi Syddjurs Kommune, at sammenlægningen var blevet stemt igennem. Men det kunne kommunen ikke godkende. For deres vedkommende var problematikken, at AquaDjurs er ejet af Norddjurs Kommune. De mener åbenbart ikke, at vand kan krydse kommunegrænser”, fortæller Kenneth Vadstrup, der straks ankede kommunens beslutning.

 

Den efterfølgende tid var hård for det lille lokalsamfund, der allerede havde set frem mod sammenlægningen med AquaDjurs, men nu ikke vidste, om de var købt eller solgt.

 

Tre måneder efter at Lime Vandværk ankede kommunens beslutning, gav Syddjurs Kommune grønt lys til sammenlægningen. En beslutning, der skabte stor lettelse hos bestyrelsen i Lime Vandværk.

 

”Set i bakspejlet ville jeg gerne have inddraget kommunen noget før i processen. Vi handlede nok for meget på egen hånd. Vi var jo et forbrugerejet vandværk og kunne selv træffe beslutninger om det, men vi skulle nok have orienteret kommunen. Det havde sparet os for en masse bekymringer i slutfasen”, slutter Kenneth Vadstrup.

 

 

Hvem er AquaDjurs?

  • Dannet den 1. oktober 2008.
  • Et non-profit-selskab, der er ejet af Norddjurs Kommune.
  • Forsyner omkring 6.300 forbrugere med drikkevand.
  • Forbrugerne er repræsenteret i AquaDjurs bestyrelse med to pladser.
  • AquaDjurs køber vand af Vandsam og distribuere det via 191 km ledningsnet.
  • Vandsam producerer drikkevand fra Løvenholmskoven.
Publiceringsdato: 25/03 2021