Der må ikke være tvivl om vores professionalisme

Af Per Roth, landsformand i Danske Vandværker

I september sendte jeg et brev til alle medlemmer, hvor jeg skrev, at der ikke må herske tvivl om vores professionalisme.

 

Baggrunden for at sende brevet er, at jeg i sensommeren – i kølvandet på fundene af ukrudtsmidlet desphenyl-chloridazon – via medierne erfarede, at nogle få kolleger ikke vil teste for ukrudtsmidlet, fordi de ikke kan overskue konsekvensen, hvis der blev fundet noget. De forklarer, at de driver vandværket som en hobby, og at de blot er frivillige.

 

I mine øjne er den slags udtalelser med til at kaste et yderst uheldigt lys over den samlede vandbranche, fordi vi kommer til at fremstå som uprofessionelle, og der stilles spørgsmålstegn ved vores omdømme. Jeg bliver nødt til at reagere, når jeg ser, at vores omdømme er i fare.

 

Nogle få personers udtalelser må ikke sætte forbrugernes og politikernes tillid til os over styr. For jeg ved, at langt de fleste vandværksfolk hver eneste dag arbejder professionelt for at sikre forbrugerne noget af verdens bedste drikkevand, høj forsyningssikkerhed og rimelige priser.

 

Jeg ser, at de følger med tidsånden og tager nye regler og teknologier til sig i arbejdet med hygiejne, kvalitetssikring, regnskaber, kundeservice og meget andet.

 

Når forbrugerne bliver bekymrede – som vi så med fundene af pesticider – så bliver vi nødt til at få den vished, der skal til for at skabe tryghed hos forbrugerne.

 

Lad mig slå fast: Den tid har længe været forbi, hvor vandværksdrift er en hobby. Vi beskæftiger os med en af de vigtigste fødevarer, og forbrugerne og politikerne kan med rimelighed forvente, at vi har en professionel tilgang til vores virke.

 

Jeg vil her takke for de mange positive tilkendegivelser, som mit brev har medført. Opbakningen fortæller mig, at der er mange af mine vandkolleger, der ikke vil acceptere at nogle få er med til svække tilliden til forbrugereje.

 

Lad os stå sammen, og lad os åbent tale sammen om, hvordan vi kan styrke forbrugereje som model. Jeg ved – og jeres tilbagemeldinger viser mig – at der er masser af vandværker derude, som står klar til at tale om samarbejde og sammenlægninger.

 

Denne leder-artikel bliver bragt i Vandposten i november 2017.

Publiceringsdato: 09/11 2017