Massescreening af grundvandet finder nyt stof

Foreløbige resultater i forbindelse med massescreening af grundvandet viser mange fund af et kemikalie, trifluoreddikesyre (TFA).

Miljøminister Lea Wermelin vil derfor have undersøgt stoffets udbredelse i drikkevandet.

”Fundet viser, at jo mere man leder, jo mere finder man, så man må sige, at massescreeningen virker. Men det nye fund understreger nødvendigheden af at få udvidet beskyttelsen af vores grundvand. Vi afventer lige nu udmelding fra myndighederne på, om TFA kommer til at indgå i det lovpligtige analyseprogram, som alle vandværker skal følge”, udtaler Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

 

TFA er fundet i 219 ud af de 247 analyserede grundvandsindtag. Det er første gang, at der lavet omfattende målinger af TFA i grundvandet. Stoffet er også fundet i andre EU-lande i både grundvand, regnvand og havvand. I Tyskland er der for eksempel målt høje koncentrationer af stoffet i regnvand. Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af vurderinger fra de tyske myndigheder vurderet, at de aktuelt fire konkrete fund i drikkevandet ikke udgør en sundhedsrisiko.

 

Mere information til vandværkerne på vej

Miljøstyrelsen vil snarest sende en mail til kommunerne med information om, hvad de og vandværkerne skal foretage sig i forbindelse med fundene af TFA.

 

Læs mere

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere 

 

Publiceringsdato: 27/01 2021