Midlertidig dispensation til gartnerier: Sprøjtemidler må blandes i væksthuse i stedet for på sikrede vaskepladser

Hvis gartneriet hellere vil fylde mikrobiologiske sprøjtemidler i store dunke med vand hjemme i gartneriernes væksthuse i stedet for på sikrede vaskepladser, så må de gerne det. Miljøstyrelsen har givet gartneribranchen dispensation fra visse krav i vaskepladsbekendtgørelsen.

Dispensationen gælder frem til juli 2021, og den gælder kun, hvis påfyldningen foregår uden for BNBO-områder, og hvis sprøjtemidlerne ikke er klassificeret i henhold til miljø.

 

Det er HortiAdvice, der på vegne af gartneribranchen, har søgt dispensation. De begrunder først og fremmest behovet for en dispensation med, at det er vanskeligt at transportere de tunge beholdere med sprøjtemidler fra vaskepladser til de enkelte væksthuse.

 

Husk at beskytte de grundvandsdannende oplande

I Miljøstyrelsens dispensation bliver der taget højde for, at påfyldningen kun må foregå uden for BNBO-områder, men de grundvandsdannende oplande bliver ikke nævnt, og det vækker bekymring.

 

“Grundvandsdannende oplande er sårbare og vigtige at beskytte mod pesticider og biocider, og derfor er det meget problematisk, hvis et gartneri kommer til at spilde sprøjtemidler i et område, hvor grundvandet bliver dannet. Det ville give god mening, hvis gartnerierne hverken måtte dosere sprøjtemidler i BNBO eller i de grundvandsdannende oplande, hvor langt hovedparten af det grundvand, der indvindes til drikkevand, bliver dannet”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

 

Indsatsplaner

Kommunerne er i gang med at lave indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Hvis du er bekymret for, om dispensationen får uheldige konsekvenser, opfordrer vi til at kontakte din kommune, så den kan vælge at tage højde for problemet i deres udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

 

Dispensationen kan læses i sin fulde længde på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Publiceringsdato: 23/08 2019