Miljøstyrelsen hæver grænseværdien for CTA

Ny undersøgelse viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre, CTA, ikke skader arveanlæggene. Miljøstyrelsen ophæver snarest kravet om at teste for stoffet inden 1. november 2019 og hæver samtidig grænseværdien til 0,1 mikrogram/L.

Der er ikke en særlig sundhedsrisiko ved pesticid-nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre, viser nye studier af stoffet. DTU Fødevareinstituttet har derfor opdateret den sundhedsmæssige vurdering af stoffet.

 

Miljøministeriet ændrer hurtigst muligt drikkevandsbekendtgørelsen, så kvalitetskravet for stoffet hæves fra 0,01 mikrogram/L til det generelle krav for pesticider på 0,1 mikrogram/L.

 

Vandværker skal teste for CTA regelmæssigt

Når den ny bekendtgørelse træder i kraft, ophæves samtidig kravet om, at drikkevandet skal testes for CTA inden 1. november. Stoffet forbliver på listen over pesticider og nedbrydningsprodukter, som vandforsyningerne regelmæssigt skal kontrollere for i boringer og drikkevand.

 

Mangler viden på området

I april skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for CTA, fordi man ikke kunne afvise, at stoffet var sundhedsskadeligt.

 

”Med den viden, som myndighederne havde til rådighed på det tidspunkt, kunne de ikke have gjort så meget andet end at skærpe grænseværdien for dette stof. Hensynet til forbrugernes sundhed må nødvendigvis være tungtvejende. Men når det er sagt, så synes jeg, at det er en rigtig god nyhed, at CTA ikke er så farligt som frygtet”, siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster, som samtidig efterlyser mere viden om, hvordan pesticider og biocider påvirker vores sundhed.

 

”Myndigheder bør være på forkant og allerede nu gå i gang med at få mere viden om de pesticider og biocider, vi risikerer at finde i vores vand. Med mere viden kan vi undgå en gentagelse af episoden med CTA, hvor myndighederne først skærper grænseværdien, på grund af manglende viden om et stof, og derefter hæver den igen. Vi risikerer at skabe for stor utryghed hos forbrugerne, og samtidig er det dyrt for vandværkerne at købe ekstra vandprøver og om nødvendigt investere i teknologi til udvidet vandbehandling.”

 

Læs også

Læs også Miljøstyrelsens brev om, at kvalitetskravet for chlorothalonil-amidsulfonsyre ændres til 0,1 mikrogram/L.

 

Læs nyheden Pesticidrest skader ikke arveanlæggene på Miljøstyrelsens hjemmeside .

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/09 2019