Minkkirkegårde kan forurene grundvandet

Danske Vandværker, som er vandværkernes brancheorganisation, er bekymret over nedgravningen af mink i området mellem Kølvrå by og Gedhus i Midtjylland. Og frygter, at nedgravningen kan gå ud over grund- og drikkevand.

Man har tilsyneladende valgt nedgravningspladsen uden at tage hensyn til, at den ligger meget tæt på det område, hvor Kølvrå Vandværk henter sit vand.

 

Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker, er helt uforstående over for, at man har valgt at grave minkene ned så tæt på et vandindvindingsområde. Hun siger:

 

”Jeg har læst i pressen, at alt burde være i orden, eftersom man har brugt kalk i forbindelse med nedgravningen, men kalk har kun en forsinkende effekt, og på sigt vil regnen neutralisere kalken og den forhøjede ph-værdi. Det betyder, at den naturlige forrådnelsesproces af minkene vil fortsætte. Og det er altså meget dårlig nyt for grundvandet. Placeringen af minkgravene er meget uheldig og ganske uforståelig”.

 

Minkgrave er dårligt nyt for drikkevandet

I Danske Vandværker frygter man, at der tilsyneladende ikke er nogen myndighed, som har forholdt sig til eventuelle kemiske processer i forbindelse med, at minkene går i forrådnelse. Det er også værd at notere sig, at drænvand fra almindelige kirkegårde betragtes som spildevand, som der er nogle klare regler for, hvordan skal håndteres. Og her taler vi jo om deciderede mink-kirkegårde.

 

Myndighederne har tilsyneladende heller ikke forholdt sig til eventuelle antibiotika, som er brugt på minkfarmene. Også selv om en opgørelse fra Center for Diagnostik DTU fastslår, at forbruget i branchen sidste år blev reduceret med 40 procent.

 

”Det ændrer ikke ved, at det er bekymrende, for vi ved ikke, hvilke stoffer, der kan ende i det vand, som områdets beboere skal drikke. Jeg er generelt ikke tryg ved den sagsbehandling, som har fundet sted i den her sag. Jeg frygter, der kan være for mange ubesvarede spørgsmål, som myndighederne ikke har forholdt sig til”, fastslår direktøren i Danske Vandværker”.

 

Mennesker med egen indvinding af vand er særlig udsatte, fordi de typisk henter deres vand fra mindre dybder, og også markvanding kan blive et problem, hvis den foretages med forurenet vand.

 

Alternativ placering

Ifølge Danske Vandværker Region Midt havde det været bedre, hvis man havde placeret minkgravene på det militære område, der tilhører Flyvestation Karup for eksempel på de store arealer nordvest for flyvestationen på Grove/Donsø Hede. På den måde kunne man undgå gener for både bysamfund og drikkevand.

 

Publiceringsdato: 09/11 2020