Nu kan I søge penge i drikkevandsfonden

Frem til 14. oktober 2022 kan I søge om midler fra to drikkevandspuljer

 

I kan søge penge i to nye drikkevandspuljer:

 

  • Den ene pulje giver støtte til beskyttelse af grundvandet i strategisk vigtige drikkevandsområder
  • Den anden pulje til sløjfning af ubenyttede private brønde og boringer.

 

Puljerne skal søges senest 14. oktober 2022. Det forventes, at I får svar på jeres ansøgning inden udgangen af året.

 

Midlerne kan søges af både vandværker, kommuner og vandsamarbejder. Puljen til sløjfning af boringer og brønde kan desuden søges af en eller flere private ejere.

 

Ansøg via Miljøstyrelsens hjemmeside

I ansøger via Miljøstyrelsens online selvbetjeningsløsning: https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/to-drikkevandspuljer/

 

Ansøgningen udfyldes af projektejer(ansøger), og skal indeholde informationer om ansøger og projektet.

 

I skal bruge nemLogin eller nemID for at starte ansøgningen, hvorefter I kan oprette ansøgningen, og gemme den i op til 14 dage uden at sende den.

 

Der kan kun gemmes og sendes én ansøgning ad gangen. Det er en god ide at have alle dokumenter klar, inklusive dokumenter, der understøtter prioriteringskriterierne, før I starter ansøgningsprocessen.

 

Find hjælp i vejledning til ansøgninger

Til hver pulje er der udarbejdet en vejledning, og tjeklisten i bilag 1 kan med fordel bruges til at få et overblik over de informationer, som myndighederne skal bruge for at behandle jeres ansøgninger.

 

 

 

Kontakt sekretariatet for hjælp

I er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for at få hjælp med jeres ansøgning.

 

 

Brug for hjælp?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01 

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 02/09 2022