Ny opgørelse over vandboringer taget ud af drift

Miljøstyrelsen har offentliggjort, hvor mange drikkevandsboringer, der ved årsskiftet 2017 er taget ud af drift.

Pesticider i boringskontrollen er én af årsagerne til, at boringer tages ud af drift. I 2016 blev 15 boringer taget ud af drift, og i 2017 var tallet steget til 26 boringer. Vær opmærksom på, at de nyeste pesticidfund ikke fremgår af oversigten, men når 2018 bliver opgjort, vil tallet formentlig være meget større.

 

Vi bidrager alle til opgørelsen via den halvårlige indberetning til Jupiter-databasen.

 

Danske Vandværker bidrager til forbedringer af Jupiter

Tallene i Jupiter-databasen viser dog ikke det komplette billeder, og der er nogle udfordringer med både datakvaliteten og med at trække viden ud. Arbejdet med at forbedre dette indgår Danske Vandværker meget aktivt i.

 

Det drejer sig blandt andet om at muligheden for at søge i databasen og finde ud af hvor vandanalysen er taget. I øjeblikket er det kun muligt at søge på vandanalyser taget ved boringskontrollen. Men Danske Vandværker efterlyser også muligheden for at kunne søge på fund i vandanalyser, der er taget ved afgang vandværk, ledningsnettet og taphane.

 

Du kan se hele oversigten over boringer der er tager ud af drift på Miljøstyrelsen hjemmeside

 

Lidt om tallene i opgørelsen

Tallene i opgørelsen er akkumulerede, fra man begyndte at lave opgørelser over boringer, der er taget ud af drift.

 

Eksempel

 

  • I 2003 tages en boring ud af drift.
  • I 2015 sættes boringen igen i drift
  • Vandværket glemmer imidlertid at ændre status for boringen, og i Jupiter-databasen fremstår boringen fejlagtigt som om den taget ud af drift.

 

Derfor er der tale om nettotal, og oversigten repræsenterer et øjebliksbillede ved udgangen af 2017.

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 11/01 2019