Ny politisk aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”

Alle partier i Folketinget (undtagen DF og Nye Borgerlige) har den 16. juni vedtaget en aftale om omstilling af affalds- og vandsektoren samt cirkulær økonomi.

Aftalen indeholder et afsnit om vandsektoren. Blandt andet foreslås det at undersøge om øget konsolidering i sektoren vil have gavnlig indflydelse på omkostningsniveauet og energi- og klimaaftrykket.

 

Direktør Susan Münster siger:

 

”Aftalen kommer i forlængelse af oplægget fra regeringens partnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, som afleverede deres input i foråret 2020. Det er en interessant politisk aftale, og selvfølgelig bakker vi op om en energi -og klimaneutral vandsektor, selvom det kommer til at kræve lidt ekstra af os alle inden for drikkevandsområdet. Men konsolidering, som for øjeblikket nævnes tit og ofte af både embedsmænd og politikere, er ikke det eneste redskab, vi har i værktøjskassen. For eksempel viser beregninger, at det koster 15 % mere på energiforbruget per 10 km længere transport af vandet. Noget af det spændende, som nævnes i aftalen er forbrugerinddragelsen. Netop her har mange forbrugerejede vandværker stolte traditioner”.

 

Læs hele aftalen 

Publiceringsdato: 19/06 2020