Ny politisk aftale: Vi står klar til at samarbejde

Danmark har fået ny regering, som vi glæder os til at samarbejde med – ligesom vi ser frem til samarbejdet med alle de øvrige partier i Folketinget. Vi er glade for, at partierne bag den politiske forståelsesaftale ønsker en bedre beskyttelse af drikkevandet, fordi det er vigtigt, at forbrugerne fortsætter med at have tillid til vandet. 

I den politiske aftale står der blandt andet:

 

”Der gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte. Det skal blandt andet ske ved mere bynær skov samt ved at undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder (§3-arealer).”

 

Danske Vandværker vil arbejde for, at den nye regering og dens støttepartier får sikret en sammenhængende indsats over for miljøfremmede stoffer i vores grund- og drikkevand, hvor der er fokus på både pesticider og biocider fra landbrug og byggeri.

 

Af den politiske aftale fremgår det samtidig, at aftalepartierne vil sikre demokratisk ejerskab af kritisk infrastruktur, hvor man dog skal have defineret ”kritisk infrastruktur”. Danske Vandværker hilser velkommen, at man har fokus på det demokratiske ejerskab og vil arbejde for, at vandforsyningerne til enhver tid defineres som en del af den kritiske infrastruktur.

 

Læs hele den politiske forståelse her

 

Publiceringsdato: 28/06 2019