Ny screeningsrunde af grundvandet omfatter over 400 stoffer

Miljøstyrelsen går nu i gang med en ny screeningsrunde af grundvandet. Men vent med at tage prøver efter den store analysepakke indtil resultaterne af screeningen foreligger – det er Danske Vandværkers anbefaling.

Miljøstyrelsen går nu i gang med at screene grundvandet for 408 pesticidstoffer. Screeningen vil foregå i de 250 boringer i grundvandsovervågningen (GRUMO), som er fordelt over hele landet.

 

Resultatet af screeningsrunden bliver samlet i en rapport.

 

Vent med den store analysepakke

Allerede i dag tilbyder laboratorierne analysepakker, som omfatter alle 408 stoffer, der screenes for. Danske Vandværker anbefaler dog, at vandværkerne venter med at udtage prøver efter den nye (store) analysepakke, indtil Miljøstyrelsen er færdig med screeningen og omfanget af stofferne er kendt.

 

Så snart der ligger en samlet afrapportering, vil I få mere information, herunder analysepriser, analysevarighed og den endelige/opdaterede parameterliste med detektionsgrænser.

 

Vandpanel

I Miljøstyrelsen Vandpanel, som Danske Vandværker er medlem af, er man blevet enige om, at koordinere kommunikation om screeningsresultater samt tidsplan for udtagning og analyse mellem parterne. Det skal sikre, at der ikke skabes unødig usikkerhed om drikkevandskvaliteten.

 

Læs mere

Du kan læse mere i notatet Konklusioner og anbefalinger fra Vandpanelet

 

Vil du vide mere?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 04/10 2019