Ny tidsfrist for kontrol af PFAS i høring

I et udkast til ny drikkevandsbekendtgørelse står der, at Alle almene vandværker skal senest 21. november 2022 kontrollere drikkevandet for sum af PFAS og de fire stoffer med lav kravværdi PFOA, PFOS, PFNA & PFHxS.

Det fremgår af et udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen, der har høringsfrist den 29. september 2022.

 

Fristen er fastsat under hensyntagen til prøvetagningskapacitet, og det er derfor en god ide at bestille prøvetagning hurtigt.

 

Læs mere her.

Publiceringsdato: 23/09 2022