Nyhed: Dom kan ikke afløse princip om, at forbrugeren skal betale et stort vandforbrug

Retten Køge har afsagt en dom, som pålægger et vandværk at betale en forbrugers store vandforbrug, selvom måleren var kontrolleret og fundet i orden.

Det er fast praksis, og i overensstemmelse med regulativet, at det er forbrugeren, der betaler for et højt forbrug af vand, hvis måleren er kontrolleret på et akkrediteret laboratorium, og hvis målerne viser korrekt indenfor de fastsatte grænser.

 

Dommen er efter Danske Vandværkers opfattelse speciel bl.a. på grund af en svær bevisførelse. Derfor kan dommen ikke afløse hovedprincippet om, at det er forbrugeren, der bærer ansvaret for at betale et stort vandforbrug, når måleren viser rigtigt.

 

Vandværkerne skal derfor ikke ændre deres praksis som følge af dommen.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 13/10 2017